4. april 2017

Ældre har ikke gavn af hyppigt benyttet medicin

Underaktiv skjoldbruskkirtel

Der er brug for nye retningslinjer for behandlingen af mildt underaktiv skjoldbruskkirtel hos ældre. Så klar er meldingen fra professor ved Københavns Universitet, efter at et nyt studie viser, at den mest populære behandling af tilstanden ikke har nogen effekt. Faktisk ville de ældre have mere gavn af at acceptere tilstanden eller vente på, at den går over.

Træthed, muskelsvaghed, koncentrationsbesvær og hudproblemer. Det er nogle af de symptomer, som knytter sig til underaktiv skjoldbruskkirtel. En tilstand, der findes hos op til 1 ud af 10 ældre. I dag sættes de ældre med kun mild form af underaktiv skjoldbruskkirtel ofte i behandling med stoffet levothyroxin, der indgår i det mest udskrevne lægemiddel i USA, og det tredjemest udskrevne i England. Men det er en god ide at vente, før en behandling sættes i gang. Et nyt internationalt studie, som netop er publiceret i New England Journal of Medicine, viser nemlig, at medicinen ingen effekt har. I værste fald er den skyld i bivirkninger på grund af et uhensigtsmæssigt øget niveau af skjoldbruskkirtelhormon.

”Vores nye studie viser, at vi i dag overbehandler ældre mennesker. Mange risikerer at få  behandling med en medicin, som ikke gavner dem. Vi ved, at kroppen langt hen af vejen er i stand til at regulere sig selv, og hvis vi giver kroppen tid til at gøre sit arbejde, vil langt de fleste få det bedre uden brug af medicin”, siger professor Rudi Westendorp fra Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet, som sammen med forskere fra de fire universiteter Glasgow Universitet i Skotland, Leiden Universitet i Holland, Bern Universitetshospital i Schweiz og College Cork Universitetet i Irland står bag det nye studie.

Studiet, der hedder Thyroid Hormone Replacement for Subclinical Hypo-Thyroidism Trial (TRUST), har taget fem år at gennemføre og har fulgt 737 ældre mennesker. Halvdelen af de ældre modtog placebobehandling, og resten fik behandling med levothyroxin tabletter. Det viste sig, at grupperne ikke oplevede en forskel i deres symptomer, selvom den medicinerede gruppe fik et højere niveau af thyroidea hormonet i blodet.

”Vi ved, at det er langt sundere for de ældre at have et lavt indhold af thyroid hormonet frem for et højt. Det er derfor vigtigt, at vi ikke rutinemæssigt sætter folk i behandling med en medicin, som ikke har nogen effekt, men i værste fald forværrer de ældres tilstand. Det er på tide, at vi tager et kritisk blik på de internationale retningslinjer på området og får ændret dem, så vi sikrer de ældre den rette behandling”, siger Rudi Westendorp, der håber, at resultaterne vil få omverdenens øjne op for, at der er brug for mere uafhængig forskning i ældres sundhed.

Nyt redskab har hjulpet forskerne på vej
Et vigtigt værktøj for forskerne undervejs i studiet har været deres metode til at undersøge de ældres symptomer. Her har forskerne anvendt et nyt dansk-udviklet redskab i form af et såkaldt patient-rapporteret outcome instrument, der er et livskvalitets-spørgeskema, som har hjulpet dem til at blive klogere på de ældres oplevede symptomer og helbred og for første gang kunnet dokumentere, at de ældre ikke oplever nogen gavn af behandlingen.

”Jeg vil gerne understrege, at vi ikke ønsker at pege fingre af nogen med dette studie. Vi ønsker derimod at gøre det helt klart, at det er en god ide at vente med en behandling. Når en patient opsøger sin læge med symptomer, der kunne være tegn på en mild underaktiv skjoldbruskkirtel, så er det en god ide at vente med at udskrive medicin, til lægen er helt sikker på, at tilstanden ikke går over af sig selv. På den måde sikrer vi, at medicinen kun gives til de patienter, som rent faktisk har gavn af den. Andre har måske behov for at ændre helt andre ting i deres liv, for at bedre de symptomer, der førte dem til lægen”, siger læge og ph.d. Torquil Watt, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på Rigshospitalet, som står bag udviklingen af spørgeskemaet og også har været med i det nye studie.

TRUST er et europæisk forskningsprojekt med eksperter i aldring, thyroidea problemer og vaskulære sygdomme, der forsker i nuværende behandlinger af mennesker, der lider af mildt underaktiv skjoldbruskkirtel. Læs mere om TRUST her: http://www.trustthyroidtrial.com.

Studiet er finansieret af EU, og medicinen blev stillet gratis til rådighed af Merck KgaA.

Studiet ‘Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with Subclinical Hypothyroidism’ by David Stott, Jacobijn Gussekloo, Nicolas Rodondi, Patricia Kearney, Rudi Westendorp et al. er publiceret i The New England Journal of Medicine 3 April 2017. 

Kontakt:
Professor Rudi Westendorp, mail: westendorp@sund.ku.dk tlf. 22 96 31 41
Læge og ph.d. Torquil Watt, mail: torquil.watt@regionh.dk, tlf. 40 27 47 80