19. april 2017

Nyt grundforskningscenter skal kaste lys over privatsfærens historie

GRUNDFORSKNING

Danmarks Grundforskningsfond er klar til at afsætte op til 235 millioner kroner til fire nye grundforskningscentre på Københavns Universitet. Et af de centre, der nu inviteres til forhandlinger med fonden, er Centre for Privacy Studies (PRIVACY), der skal oprettes på Det Teologiske Fakultet. Centeret skal kaste lys over den historiske udvikling af det paradoksale privatheds-begreb, der er mere aktuelt end nogensinde i en tid med overvågning, Big Data og fokus på work-life balance.

Alle taler om det: Politikere, borgere, forskere, kunstnere. Det er vigtigt. Det er noget, der skal beskyttes. Det er sågar defineret som en menneskeret. Men ingen har helt styr på, hvad det dækker over, og hvor langt det strækker sig. ”Privacy”, også kendt som ”privatlivets fred” eller ”det private” er et paradoksalt og omdiskuteret fænomen. 

Billede af Mette Birkedal BruunCentret, der har professor (MSO) Mette Birkedal Bruun i spidsen,  skal undersøge, hvordan privacy-begrebet fra tidlig moderne tid udviklede sig frem mod den betydning, det har i dag ved systematisk at undersøge afgrænsningen af privatsfæren indenfor arkitektur, religiøs kultur, lovgivning og politisk tænkning med udgangspunkt i perioden 1500–1800.

- Grænserne for det private er under pres, og det er ekstremt vigtigt for os som samfund at forstå privacy-begrebet. Hvor går grænsen for et menneskes privatsfære? Hvad er det for en funktion, den udfylder? Den historiske distance giver os noget afstand, hvor vi kan se nogle samfundsmæssige strukturer træde tydeligere frem, end hvis vi står midt i dem. Ligesom et landkort giver mere overblik, end hvis man står midt i landskabet, fortæller professor (MSO) Mette Birkedal Bruun.   

På samme tid godt og farligt

Et vigtigt udgangspunkt for forskningsprojektet er, at man allerede fra tidlig moderne tid ser, at privacy-begrebet opfattes og omtales med samme dobbelttydighed, som i dag.

- Privacy er paradoksalt, fordi det bliver betragtet som et gode og en menneskeret, medmindre det er til fare for sikkerheden. Privathed er nødvendigt for den enkelte, men meget privathed er til fare for staten. Begrebet indeholder en spænding mellem den enkeltes interesser og samfundets interesser. Vores hypotese er derfor, at de forskellige historiske opfattelser af privacy er et spejl for, hvad et samfund betragter som centrale værdier og frygtede trusler," fortæller Mette Birkedal Bruun. 

Det nye grundforskningscenter er udtænkt tværfagligt, og samler et ambitiøst hold af både danske og internationale topforskere og eksperter indenfor fire felter: Religiøs kultur, politisk tænkning, lovgivning og arkitektur. Centret oprettes bl.a. i samarbejde med Det Juridiske Fakultet på KU og har retshistoriker Helle Vogt som et af centrets kerneforskere, samt en række europæiske stjerneforskere fra bl.a. ETH Zürich og Cambridge.

Forskningen vil centrere sig om 11 udvalgte cases fra perioden i både Danmark, Holland, Tyskland, England og Frankrig, og et tværfagligt forskningsteam med forskere fra alle fire discipliner vil gå i dybden med, hvordan privacy forstås og udleves på tværs af byggeri, love samt politiske normer og religiøst liv på det givne sted i en bestemt periode.

Stort internationalt forskningsnetværk

Netop den internationale forankring har været afgørende for, at Danmarks Grundforskningsfond planlægger at skyde penge i netop dette kommende grundforskningscenter.

- Mette Birkedal Bruun er ideel til at lede dette center. Hun har imponerende publikationer bag sig, som viser et særdeles højt niveau i såvel metodiske refleksioner som innovative interdisciplinære tilgange til forskningsspørgsmålene. Bruun har endvidere et imponerende internationalt netværk, skriver Danmarks Grundforskningsfond om beslutningen.

Læs også pressemeddelelsen fra Danmarks Grundforskningsfond.

Kontakt

Alice Petersen
Kommunikationsansvarlig
Det Teologiske Fakultet 
Mobil: 20569834
Mail: alp@teol.ku.dk