30. maj 2017

Andreas de Neergaard ny prodekan for uddannelse på SAMF

ANSÆTTELSE

Andreas de Neergaard, professor MSO fra KU SCIENCE bliver ny prodekan for uddannelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som dermed sætter fokus på globalisering, digitalisering og data science. Han tiltræder stillingen den 1. september 2017.

Andreas de NeergaardAndreas de Neergaard kommer fra en stilling som professor MSO med særligt ansvar for udvikling af uddannelse og undervisning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og har i en længere årrække været studieleder ved flere uddannelser.

Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Troels Østergaard Sørensen følger anbefalingerne fra et enigt indstillingsudvalg, når han den 1. september kan byde Andreas de Neergaard velkommen til stillingen som prodekan for uddannelse på SAMF.

- Med Andreas de Neergaard får vi en meget kompetent og dynamisk prodekan med stor erfaring inden for uddannelsesledelse, etablering af nye uddannelser, tværfagligt uddannelsessamarbejde og internationalisering på uddannelsesområdet, siger dekan Troels Østergaard Sørensen.

Erfaring fra SCIENCE og gode relationer til SAMF

Andreas de Neergaard er 45 år og har en ph.d.-grad fra Landbohøjskolen (nuværende SCIENCE). Han har varetaget uddannelsesledelse i mange år og er p.t. studieleder for bacheloruddannelsen i Naturressourcer, kandidatuddannelsen i Agricultural Development samt i Agris Mundis, som er en fælleseuropæisk kandidatuddannelse. Han er meget aktiv i en række internationale samarbejder på uddannelsesområdet. Han arbejder inden for udviklingsområdet og har i den forbindelse berøring med flere miljøer på SAMF.

Prodekanen skal både sikre den daglige drift og har ansvaret for at udvikle, koordinere, implementere og kommunikere fakultetets overordnede uddannelsesstrategi, herunder fakultetets nye strategiplaner gældende fra 2018.

- Vi forventer, at temaer som globalisering, digitalisering og data science vil blive fremtrædende elementer i en kommende strategi. Andreas de Neergaard har erfaring og interesser inden for disse temaer, og det kan fakultetet får stort gavn af, siger Troels Østergaard Sørensen.

CV for Andreas de Neergaard

Uddannelse

1989. Matematisk studentereksamen, Christianshavns Gymnasium
1997. Cand.scient. i Biologi, Aarhus Universitet
2001. Ph.d. i Agroøkologi. Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Københavns Universitet

Ansættelser

1997-2000. Ph.d.-studerende ved Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
2001-2005. Adjunkt ved Planternes Ernæring, Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
2005-2013. Lektor ved Institut for Økologi og Jordbrug, LIFE, Københavns Universitet
2013- Professor MSO (uddannelse og undervisning), Institut for Plante og Miljøvidenskab, SCIENCE, Københavns Universitet

Læs mere om Andreas de Neergaard på Institut for Plante og Miljøvidenskab her

Kontakt
Journalist Janni Brixen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mobil: 93 56 52 57
Mail: jab@samf.ku.dk