14. juni 2017

Priority partnerskab med University of Sydney

Københavns Universitet har i dag underskrevet en priority partnerskabsaftale med University of Sydney. Et priority partnership er en måde at knytte tætte globale forbindelser mellem førende forskningsinstitutioner. Partnerskabet giver mulighed for tværgående forskningssamarbejder og et øget udvekslingsprogram for studerende. Det er første gang, KU indgår et priority partnership på institutionsniveau.

Aftalen betyder, at de to universiteter årligt indskyder 500.000 kr. i en fælles pulje, der skal bruges til at støtte fælles forsknings- og undervisningsaktiviteter. Partnerskabsaftalen løber i tre år og skal derefter evalueres.

Med på en trend

”Med dette partnerskab indskriver Københavns Universitet sig i en international trend i universitetsverden om at indgå i tættere og dybere samarbejder med udvalgte universiteter. Det gør vi for også i fremtiden at stå stærkt i kampen om forskningsmidlerne, og for at vi sammen kan finde løsninger på de globale udfordringer i det 21. århundrede," udtaler Rektor for Københavns Universitet, Henrik C. Wegener.

"University of Sydney er et af Australiens absolut førende universiteter, og begge universiteter har en lang tradition for samarbejde inden for forskning og uddannelse. Det er derfor kun naturligt, at valget er faldet på Sydney som vores første priority partner,” siger Rektor Henrik Wegener, der underskrev partnerskabsaftalen den 13. juni sammen med Professor Katherine Belov, Pro-Vice-Chancellor (Global Engagement) of the University of Sydney.

Besøg fra Sydney

En delegation fra University of Sydney besøger i disse dage Københavns Universitet, hvor de første spadestik til udmøntningen af partnerskabet tages, ligesom den formelle aftale underskrives.

Om University of Sydney

University of Sydney - også kaldet USYD eller USyd - blev oprettet i 1850 som Australiens første universitet.  USyd har ca. 60.000 studerende og godt 11.000 ansatte, heraf 6.400 VIP. Der er ni fakulteter: Arts and Social Sciences, Business, Dentistry, Engineering/IT, Health, Medicine, Nursing, Pharmacy og Science. Universitetet ligger i centrum af Sydney og har desuden en række campusser spredt over byen.