14. juli 2017

Færre ansøgere, men flere vil læse sundhedsvidenskab og naturvidenskab

UDDANNELSE

Det samlede antal ansøgere til en bacheloruddannelse på Københavns Universitet er faldet. Faldet dækker over en stigning i antallet af ansøgninger til naturvidenskab og sundhedsvidenskab og færre ansøgninger til især humanistiske uddannelser. På landsplan har Københavns Universitet 27 pct. af alle 1. prioritetsansøgninger og er fortsat det foretrukne universitet blandt ansøgerne.

Den 5. juli var der ansøgningsfrist til bacheloruddannelsernes kvote 1. Københavns Universitet har i alt modtaget 26.783 ansøgninger fra 17.524 ansøgere. Det er et fald på 5,9 pct. sammenlignet med 2016. Også på landsplan er søgningen til videregående uddannelser faldet i forhold til 2016. For universitetsbacheloruddannelserne er faldet på 3 pct.

For de ansøgere, der har søgt en universitetsuddannelse som 1. prioritet, gælder det, at 27 pct. har Københavns Universitet som deres førsteprioritet. Det er den samme andel som i 2016, og KU er stadig den uddannelsesinstitution, der modtager flest 1. prioritetsansøgninger. 11.394 ansøgere har i år KU som deres 1. prioritet, hvilket er et fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger på 4,9 pct. i forhold til 2016.

Både sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige uddannelser på Københavns Universitet oplever en fremgang i det samlede ansøgertal. På naturvidenskab er der desuden en fremgang i antallet af 1. prioritetsansøgninger på 3,9 pct.

- Vi kan se, at på det sundhedsvidenskabelige område er det i forvejen meget søgte uddannelser som medicin og odontologi, der oplever en stigning. På det naturvidenskabelige område breder stigningerne sig ud over en stor del af uddannelserne. Flere uddannelser, der sidste år havde ledige pladser, oplever i år en stigning i antallet af 1. prioritetsansøgninger. Det gælder blandt andet naturressourcer, kemi, fødevarer og ernæring og jordbrugsøkonomi. Uddannelser med økonomi og matematik oplever generelt en stigning, siger sektionschef Pernille Kindtler fra Vejledning & Optagelse på Københavns Universitet.

Færre søger humaniora

Til gengæld oplever humaniora, samfundsvidenskab, teologi og jura et fald i ansøgertallet. Det største fald i ansøgertallet er på humaniora, hvor 16,2 pct. færre har søgt i forhold til 2016. I de senere år har det især været sproguddannelserne, som har oplevet fald i ansøgningerne, men i år er ansøgningsbunkerne til traditionelt set populære uddannelser som retorik, film- og medievidenskab, filosofi og lingvistik skrumpet.

Søgemønstret til bacheloruddannelserne på Københavns Universitet svarer til mønstret på landsplan. Her falder søgningen til hovedområderne humaniora, samfundsvidenskab (herunder jura) og teologi markant, mens søgningen til naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab stiger.

Ventet fald

Folketinget vedtog sidste år loven om begrænsning af dobbeltuddannelse. Loven betyder, at der som udgangspunkt skal gå seks år fra en ansøger har færdiggjort en fuldt ud statsfinansieret videregående, uddannelse, til vedkommende kan starte på en ny videregående uddannelse på samme eller lavere niveau. I lyset af reglen kommer det ikke bag på Pernille Kindtler, at årets ansøgertal er faldet.

- Vi havde forventet et fald i antallet af ansøgere. Københavns Universitet har mange ansøgere i kvote 2, der har en afsluttet uddannelse bag sig, og vi så faldet i ansøgertallet allerede ved kvote 2 i marts, så det er ikke en overraskelse, at det samlede ansøgertal også er lavere. Desuden har nogle af KU’s uddannelser traditionelt en højere andel af studerende, der allerede har en uddannelse bag sig – f.eks. teologi, jura og psykologi. Det er derfor forventeligt, at de uddannelser har fald i ansøgertallet, siger Pernille Kindtler.

Også regeringens dimensionering – mindskning af optaget på uddannelser med relativt høj ledighed - kan have haft en effekt på søgemønstrene. Pernille Kindtler peger på, at det især er på de på de dimensionerede uddannelser, at ansøgertallet er faldet.

Samlet set overstiger antallet af 1. prioritetsansøgninger til Københavns Universitet stadig klart kapaciteten på uddannelserne, der på grund af dimensioneringen bliver mindre år for år.

Kontakt
Sektionschef Pernille Kindtler,
Vejledning og Optagelse,
Uddannelsesservice
Tlf.: 35 32 28 93
Mobil: 51 20 18 93
Mail: pki@adm.ku.dk