28. juli 2017

Lidt flere optaget på drømmestudiet

Optag

7.270 ansøgere får i dag tilbudt en studieplads på Københavns Universitet. Det er stort set samme antal som sidste år. Til gengæld er andelen af de helt brede smil hos de kommende studerende vokset en anelse, da flere har fået tilbudt deres 1. prioritet.

7.270 studerende har i dag fået tilbudt en studieplads på Københavns Universitet. Dermed følger Københavns Universitet tendensen fra sidste år og optager lidt færre studerende.

Årets glædelige nyhed er, at mange af de optagne på Københavns Universitet har fået det lige, som de ville have det. En stor del af ansøgerne - 85 pct. – er kommet ind på deres drømmestudie – studiet de har søgt som 1. prioritet. Det er lidt flere end sidste år. Og hele 93 pct. af de optagne er enten kommet ind på deres 1. eller 2. prioritet.

- Vi kan se, at de studerende generelt har søgt mod de uddannelser, hvor der er plads til flere studerende. Det betyder, at flere er blevet optaget på den uddannelse, de har haft øverst på ønskelisten, siger Pernille Kindtler, sektionschef i Vejledning & Optagelse på Københavns Universitet.

 

 På landsplan fik Københavns Universitet 27 pct. af alle 1. prioritetsansøgninger og er fortsat det foretrukne universitet blandt ansøgerne.

I flere år har Molekylær biomedicin krævet det højeste snit blandt alle uddannelser på Københavns Universitet, men i år overhaler Psykologi og topper listen med en kvotient på 11,5, mens Molekylær biomedicin på 2. pladsen kræver 11,4. I alt fem uddannelser kræver et snit på over 11. Det gælder også Medicin, Statskundskab og Forsikringsmatematik.

I år er adgangskvotienten steget på 29 af KU’s uddannelser. Det betyder, at man skal have et karaktersnit på 9 eller mere på godt hver fjerde uddannelse på KU for at være sikret en plads.

Mens de naturvidenskabelige uddannelser i år optager lidt flere studerende, er færre blevet optaget på en humanistisk uddannelse. Det betyder, at de naturvidenskabelige uddannelser som noget nyt står for det største optag.

Selv om Københavns Universitet i år samlet fik lidt færre ansøgninger end i 2016, er optaget stort set uændret. I år er der optaget 42 færre studerende end sidste år.

Hurtigstartbonus bør afskaffes

Hvis man søger ind på en videregående uddannelse senest to år efter eksamen, kan man få den såkaldte hurtigstartsbonus, der giver ansøgere mulighed for at gange deres snit med 1,08. Men den mulighed puster karaktererne kunstigt op og kan presse nogle unge ud i et forhastet uddannelsesvalg, mener sektionschef Pernille Kindtler.

- Det er helt klart vores indtryk fra studievejledningen, at langt de fleste ønsker at starte på en videregående uddannelse efter maks. to års pause. Nogle har brug for en længere pause, og der er intet belæg for at konkludere, at en længere pause gør ansøgerne mindre kvalificerede. Tværtimod kan et forhastet uddannelsesvalg føre til frafald senere i studieforløbet. Vi ser ingen god grund til at opretholde bonusordningen.

Københavns Universitet har optaget studerende på 98 pct. af de udbudte pladser. Der er dog stadig ledige studiepladser fordelt på 12 uddannelser.


Kontakt:
Sektionschef Pernille Kindtler
Vejledning & Optagelse
Uddannelsesservice
Tlf.: 35 32 28 93
Mobil: 51 20 18 93
Mail: pki@adm.ku.dk