31. august 2017

Fra Frue Plads til Frederiksberg

Velkomst

Immatrikulationsfesten på Købehavns Universitet er en tradition, der går mere end 500 år tilbage. For første gang holdes immatrikulationsfesten på Frederiksberg og ikke på universitetets område omkring Frue Plads i indre by.

Frederiksberg Campus danner den 1. september rammen for den traditionsrige immatrikulationsfest på Københavns Universitet. Ceremonien er flyttet fra Frue Plads, som ikke kan rumme de nye KU-studerende på grund af et større renoveringsarbejde på pladsen.

Samtidig er dette års immatrikulationsfest rektor Henrik C. Wegeners første, efter han tiltrådte som rektor på Københavns Universitet tidligere på året.

Traditionerne følger med

Selvom adressen er ny, følger traditionerne med til Frederiksberg. Der vil på dagen blive opført scene, hvorfra rektor holder sin tale til de nye studerende iført rektorkappe og –kæde. The University of Copenhagen Funky Big Band og Studentersangerne vil stå for de musikalske indslag, og det centrale ritual, de studerendes håndtryk med rektor eller prorektor for uddannelse Lykke Friis, bliver naturligvis også gennemført – i dagens anledning på en særligt indrettet trappe.

Håndtrykket er et symbol på den studerendes løfte om at overholde universitetets love. I dag er håndtrykket dog af mere symbolsk karakter, da universitetet og de studerende er underlagt samme lovgivning som resten af befolkningen. Men ifølge rektor ikke ligegyldigt.

- For mig er håndtrykket vigtigt. Jeg ser det som et gensidigt løfte og en forpligtelse til konstant at forfølge visdom og sandhed, tænke selvstændigt og kritisk samt bidrage til en bedre verden. I min opfattelse er det både centralt og aktuelt i disse, såkaldt, postfaktuelle tider, rektor Henrik C. Wegener.

10.264 nye studerende er inviteret

I år er der optaget 7221 bachelorstuderende på Københavns Universitet. Men gæstelisten til årets immatrikulation tæller også 1914 danske og udenlandske kandidatstuderende med en bachelorgrad fra et andet universitet samt 1129 internationale studerende, der er på Københavns universitet for et kortere studieophold.