20. oktober 2017

Færre dødfødte børn på østafrikansk hospital efter indførsel af guidebog til fødselsbehandling

Fødselsguide

Danske forskere har i samarbejde med sundhedspersonalet på et hospital i Tanzania udviklet og indført en guide til fødselsbehandling. Den ser ud til at have haft stor effekt, viser ny forskning fra Københavns Universitet. Efter guiden blev indført, faldt antallet af dødfødte børn på hospitalet med 33 procent. Studiet illustrerer en mulighed for at tilpasse internationale kliniske retningslinjer bedre til lavindkomstlande, mener forskerne.

Medlem af sundhedspersonalet med PartoMa-guiden i hånden(Foto: Rune Maaløe Andersen)


På verdensplan dør over tre millioner børn hvert år på dagen, hvor de bliver født – enten under fødslen eller kort efter. Hvis mødrene havde modtaget acceptabel fødselsbehandling ville næsten alle være i live, sunde og raske. Det er særligt et problem i lavindkomstlande i Afrika, hvor der er stort pres på de ressourcefattige sundhedssystemer. Det gælder for eksempel på Zanzibars hovedhospital, Mnazi Mmoja Hospital, hvor hver læge eller jordemor i gennemsnit assisterer 4-6 fødsler samtidig.

Men nu har forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med lokalt sundhedspersonale på Mnazi Mmoja Hospital gennemført et billigt projekt, der ser lovende ud. De har udviklet en kort og let forståelig fødselsguide i form af en lommebog, PartoMa guiden. Efter guiden blev indført, er antallet af dødfødte børn nedbragt med 33 procent, og antallet af nyfødte med umiddelbart dårligt helbred er næsten halveret. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

”De tilgængelige, internationale guidelines var ofte for komplicerede, tids- og ressourcekrævende, til at sundhedspersonalet på Mnazi Mmoja Hospital brugte dem; de samlede støv på reolerne på den hektiske fødeafdeling, hvor personalet har akut brug for viden, og personalet kendte knapt nok eksistensen af dem. Derfor udviklede vi den simple PartoMa fødselsguide, hvor dogmet er, at vores råd skal kunne følges med de forudsætninger, man har på det overbelastede og ressourcefattige hospital,” siger hovedforfatter til studiet Nanna Maaløe, der er Ph.D. studerende ved Afdeling for Global Sundhed på Institut for Folkesundhedsvidenskab.


Om studiet
Forskerne evaluerede kvaliteten af fødselsbehandling ved journalgennemgang og målte antallet af dødfødte børn samt nyfødte børn med dårligt helbred i 2 omgange. Først i en periode på 4 måneder, inden fødselsguiden blev introduceret, i alt 3690 fødsler.

Derefter målte de igen fra den 9. til den 12. måned efter guiden blev introduceret på hospitalet, i alt 3087 fødsler.

 

Fra første til anden periode faldt antallet af dødfødte børn fra 59 til 39 børn pr. 1000 fødte børn.

 

Fra første til anden periode faldt antallet af nyfødte børn med umiddelbare tegn på dårligt helbred fra 52 til 28 børn pr. 1000 levende fødte børn.

 

Fra første til anden periode forbedredes kvaliteten af fødselsbehandling. Blandt andet blev barnets hjertelyd registreret hyppigere i anden periode, og vestimulerende medicin blev brugt mere rettidigt og sikkert. 

Otte siders konkret vejledning
Guiden er en lommebog på otte sider, og den er udviklet i samarbejde med de lokale læger og jordemødre på Mnazi Mmoja Hospital. Derudover er den godkendt af syv internationale eksperter i fødselshjælp for at kvalitetssikre indholdet. Meget af arbejdet har bestået i at gøre de internationale anbefalinger mere konkrete, simple og anvendelige. Og det ser altså ud til at kunne redde menneskeliv.

Forskerne har målt antallet af dødfødsler i fire måneder før de indfasede guiden. Derefter målte man fire måneder efter guiden blev indført på hospitalet, fra den 9. til og med den 12. måned. Studiet udelukker ikke, at andre faktorer kan have haft indflydelse på faldet i dødfødsler. Men forskerne har samtidig påvist forbedringer i kvaliteten af fødselsbehandling i overensstemmelse med fødselsguidens retningslinjer, og at kun halvt så mange nyfødte efter indførelse af guiden har umiddelbare tegn på dårligt helbred. Dette sandsynliggør ifølge forskerne, at fødselsguiden har haft effekt.

”Kvaliteten af fødselsbehandling og antallet af fødselshjælpere på Mnazi Mmoja Hospital er fortsat hjerteskærende uacceptabelt. Men vi ser lovende forbedringer efter indførslen af PartoMa guiden. Det giver os et godt eksempel på, hvor langt vi kan nå ved at bruge allerede eksisterende ressourcer bedre. Det er oplagt at undersøge, om denne lokale tilpasning af kliniske retningslinjer til en let tilgængelig og lokalt opnåelig lommebog også kan bruges andre steder,” forklarer Ib Christian Bygbjerg, professor i International Sundhed og medforfatter til studiet.

Guiden bliver stadig brugt
På Zanzibar bliver fødselsguiden stadig brugt flittigt af sundhedspersonalet på Mnazi Mmoja Hospital, selvom forskningsprojektet for længst er afsluttet.

”Vi bruger stadig guiden efter mere end 2,5 år. Vores medarbejdere, særligt de yngre læger, fortæller os, at den hjælper dem med at levere en bedre sundhedsydelse. Vi oplever også interesse for guiden fra andre sundhedsfaciliteter på Zanzibar,” fortæller lægefaglig seniorkonsulent på Mnazi Mmoja Hospital, Tarek Meguid, der også er rådgiver og medforfatter til studiet.

Studiet er støttet af Lundbeckfonden, Lærdals Fond for Akut Medicin og Augustinusfonden.

Læs hele studiet: ”Effect of locally tailored labour management guidelines on intrahospital stillbirths and birth asphyxia at the referral hospital of Zanzibar: a quasi-experimental pre-post study”

Kontaktoplysninger
Ph.D. Nanna Maaløe
Tlf. +45 41271984 
nannam@sund.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Mathias Traczyk
Tlf. 93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk