31. oktober 2017

Forskere kortlægger tendenser i medicinudvikling

Fremtidens medicin

En tredjedel af al medicin på det amerikanske marked påvirker en samme slags vigtige cellereceptorer, de såkaldte G-protein-koblede receptorer. En stor kortlægning fra Københavns Universitet og Uppsala Universitet viser, at denne medicins farmakologiske mekanismer bliver mere komplekse, og særligt inden for Alzheimers, fedme, astma og diabetes er der stor udvikling.


G-protein-koblede receptorer udgør fra et medicinalperspektiv de mest udnyttede cellereceptorer i kroppen. De er let tilgængelige i cellernes overflade, og en tredjedel af al godkendt medicin i USA påvirker disse receptorer.

En ny kortlægning fra Københavns Universitet og Uppsala Universitet af al denne medicin på markedet samt i kliniske forsøg, er blevet offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Nature Reviews Drug Discovery. Kortlægningen afslører tendenser for, hvordan denne type lægemiddel rammer et stadig større antal receptorer, udnytter nye videnskabelige principper og fintuner for at opnå større sikkerhed gennem mere specifikke interaktioner med mål og cellulære signaler.

”Vi kan se tendenserne fremadrettet, når vi sammenligner lægemidlerne på markedet med dem, der er i kliniske forsøg. Her kan vi se på en række parametre, at de nye lægemidler til disse receptorer vil have mere præcise effekter, blive mere komplekse og få færre bivirkninger,” siger Alexander Hauser, Ph.d. på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi.

Biologisk fintuning
De senere år er forskerne med blandt andet 3D atomfigurer blevet klogere på, hvordan de G-protein-koblede receptorer er opbygget, og dermed hvordan de fungerer. Denne viden ser ud til at have haft en effekt på udviklingen af lægemidler. Kortlægningen viser nemlig, at lægemidler fremover formentlig vil påvirke færre receptorer ad gangen, hvilket giver en mere specifik effekt og færre bivirkninger.


G-protein-koblede receptorer (GPCR)

GPCR-superfamilien består af 800 proteinreceptorer på menneskelige celler. De sidder cellemembranen og videregiver vigtige udefrakommende signaler ind i cellen.

Lægemidler kan påvirke dem på et hav af forskellige måder. Grundlæggende kan det medføre en kaskade af cellulære signaler, når et stof binder sig til den. Den kan derefter videresende en hel række af signaler i kroppen.

En tredjedel af al medicin, der er godkendt af den amerikanske Fødevare- og Lægemiddelstyrelse, FDA, påvirker denne type receptor i kroppens celler.

Man går også i stigende grad fra små kemiske lægemidler og over mod langt mere komplekse, biologiske protein-lægemidler, og mod at lægemidler binder sig mere end et sted på receptoren. Dermed kan disse lægemidler fintune deres egen effekt til at være endnu mere præcis.

Fokus på Alzheimers
Kortlægningen er lavet under ledelse af lektor David Gloriam, og den undersøger også tendenserne for, hvilke sygdomme der forsøges påvirket gennem denne type receptor. Her har forskerne sammenlignet, hvor mange lægemidler der findes på markedet for en given sygdom, med antallet i kliniske forsøg lige nu.

”Der foregår mange kliniske forsøg inden for Alzheimers og fedme, hvor der stort set ikke findes nogle godkendte lægemidler på markedet. Derudover ser vi mange kliniske forsøg hvad angår astma, diabetes og kræft. Det er selvfølgelig langt fra alle midler i de kliniske forsøg, der bliver godkendte lægemidler. Men dette overblik giver en god fornemmelse af, hvor fokus bliver lagt,” siger David Gloriam.

Potentialet for forskningen i disse receptorer fremover er også stort, viser kortlægningen. Over halvdelen af alle G-protein-koblede receptorer har endnu ikke et lægemiddel, der påvirker dem. Dermed er der et stort uudnyttet potentiale. Genetisk set er der flest upåvirkede receptorer inden for genetiske lidelser og lidelser i immunsystemet.

Læs hele studiet ”Trends in GPCR drug discovery: new agents, targets and indications”

Kontakt:
Lektor David Gloriam
Tlf. +45 93 56 54 49
david.gloriam@sund.ku.dk

Kommunikationsmedarbejder Mathias Traczyk
Tlf. +45 93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk