24. oktober 2017

iCourts modtager bevilling på 28 mio. kr. til at fortsætte forskningen i internationale domstole

bevilling

Siden grundforskningscenteret iCourts blev etableret på Det Juridiske Fakultet i 2012, har det markant præget forskningen inden for internationale domstole og globalisering af retten. Sidste år gennemgik iCourts Danmarks Grundforskningsfonds obligatoriske midtvejsevaluering, og på baggrund af anbefalingerne af et internationalt bedømmelsespanel, har fonden valgt at forlænge bevillingen til iCourts.

Internationale domstole diskuteres som aldrig før

I takt med en stadigt tiltagende globalisering, er antallet af internationale domstole steget. Men hvad betyder det egentlig for rettens grundsten, når internationale domstole agerer på overstatsligt niveau, og dermed udfordrer den traditionelle forankring af retten i nationalstaten? Og hvordan opretholder de internationale domstole deres autoritet og legitimitet? I grundforskningscenteret iCourts er det netop spørgsmål som disse, der optager de knapt 30 tilknyttede forskere. Og i kølvandet på flere europæiske medlemsstaters kritik af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er forskningsområdet relevant som aldrig før.

”Den ophedede danske debat om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sætter tyk streg under behovet for grundforskning i den globale transformation af retten, der finder sted i dag. Der er et udtalt behov for evidens-baserede indspark i debatten – og mere generelt behov for at få forklaret europæisk og international ret. iCourts er meget aktiv på begge planer, herunder med rådgivning til regeringer og internationale organisationer.  Som forsker er det en særlig glæde at se sin grundforskning omsat til konkrete reformer, der fremmer mellemstatsligt samarbejde og en global orden baseret på grundlæggende retsprincipper” siger professor Mikael Rask Madsen, der er grundlægger og leder af iCourts.

Et globalt forskningscenter

I løbet af de seneste 5 år har iCourts positioneret sig som førende forskningscenter på globalt plan inden for sit genstandsfelt, og har tiltrukket både topforskere og unge talenter fra hele verden. Centerleder Mikael Rask Madsen ser frem til at fortsætte forskningen i et center, han selv kalder for et ekstremt dynamisk og kreativt forskningsmiljø:

”Vores forskning har over de sidste 5 år systematisk dokumenteret og analyseret fremkomsten af en international retsorden, hvor internationale domstole spiller en mere og mere central rolle. Vi har særligt bidraget med en fundamental forståelse af, hvornår og hvordan internationale domstole opstår og skaber autoritet. Dette er afsættet for vores nye forskningsagenda, der vil stille skarpt på effekten af internationale domstole på national ret, politik og samfund. Vi skifter dermed radikalt fokus fra at analysere fremkomsten af en verden af internationale domstole til at udforske de verdener, som internationale domstole er med til at skabe. Det er en kolossal forskningsmæssig udfordring, men også én der har potentialet til både grundvidenskabelige gennembrud og konkret anvendelse”

Med Danmarks Grundforskningsfonds bevilling på 28 mio. kr. fortsætter iCourts sit virke som grundforskningscenter indtil foråret 2022. Dekan på Det Juridiske Fakultet, Jacob Graff Nielsen, glæder sig over de muligheder, som bevillingen giver:

”iCourts’ forskning i internationale domstole er af international topklasse. Professor Mikael Rask Madsen og centrets videnskabelig medarbejdere bidrager til, at udviklingen af internationale domstole – som længe har været under skarpt politisk fokus – kan ske på baggrund af solide forskningsresultater. Samtidig glæder jeg mig over, at iCourts’ grundforskning kommer vores mange jurastuderende til gode. Fakultetet skylder Danmarks Grundforskningsfond tak for den tillid, som fonden viser iCourts og fakultetet.”.