18. oktober 2017

Motion virker ligeså godt efter overgangsalderen

Overgangsalderen

Overgangsalderen kan medføre insulinresistens, som forbindes med type 2 diabetes og hjertekarsygdomme, viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Men højintens træning tre gange om ugen kan modvirke den effekt, viser studiet. Faktisk påvirkes udbyttet af træningen ikke af overgangsalderen, som ellers hidtil har været antagelsen.

Find træningstøjet frem og kom op på spinningcyklen, hvis du er i overgangsalderen. Du opnår nemlig samme effekt af din højintense træning som før menopausen. Overgangsalderen påvirker ellers kvindens krop på mange niveauer for eksempel i form af øget risiko for type 2 diabetes og hjertekarsygdomme, men altså ikke udbyttet af træning, viser et nyt studie fra Biomedicinsk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

"Vi har et samfund, hvor overvægt og inaktivitet bliver mere udbredt. Det er en uheldig retning, men vores nye studier viser heldigvis, at det ikke er for sent at komme i gang med træningen i overgangsalderen. På et større plan er det også en god ide at se nærmere på vore samfundsstruktur, så fysisk aktivitet bliver en del af vores hverdag for eksempel på vores arbejdspladser eller i form af en mere aktiv transport

Læge og ph.d. Camilla Mandrup

”Vi har et samfund, hvor overvægt og inaktivitet bliver mere udbredt. Det er en uheldig retning, men vores nye studier viser heldigvis, at det ikke er for sent at komme i gang med træningen i overgangsalderen. På et større plan er det også en god ide at se nærmere på vore samfundsstruktur, så fysisk aktivitet bliver en del af vores hverdag for eksempel på vores arbejdspladser eller i form af en mere aktiv transport”, siger læge og ph.d. Camilla Mandrup fra Biomedicinsk Institut. 

Øget insulinresistens hos kvinder efter menopausen
Studiet har undersøgt insulinfølsomheden og optagelsen af glukose i muskelmassen i hele kroppen og specifikt i lårmuskulaturen hos kvinder før og efter overgangsalderen. Når du har en forringet insulinfølsomhed, kan det være de første tegn på udvikling af diabetes type 2 og hjertekarsygdomme. Studiet viser, at kvinder efter overgangsalderen faktisk har en nedsat insulinfølsomhed, og forskerne ønskede også at undersøge, om højintens træning kan forbedre den nedsatte følsomhed hos kvinder efter overgangsalderen, målt ved optagelsen af glukose i muskelmassen under insulinstimulation.

Under træning bliver musklerne bedre til at optage glukose og lagre det som glykogen. Glykogen er den måde, vi opmagasinerer sukker i musklerne. Det er godt at have høje sukkerlagre i musklerne, der kan forbrændes hurtigt og effektivt. Hvis du optager sukker i muskulaturen, bliver det nemlig ikke optaget i fedtvævet, hvor vi ikke kan forbrænde på samme måde, og der derfor er større risiko for at blive overvægtig.

Højintens træning tre gange om ugen har positiv effekt
Studiet har sammenlignet to grupper af kvinder i alderen 45-57 år. Den ene gruppe bestod af 21 kvinder, der endnu ikke var kommet i overgangsalderen, mens den anden gruppe på 20 kvinder netop var forbi overgangsalderen. Fælles for alle kvinder var, at de havde dyrket mindre end to timers motion om ugen de seneste to år. Begge grupper skulle i tre måneder tre gange om ugen dyrke højintens træning, hvor pulsen kommer helt op. Kvinderne fik målt deres puls under hver eneste træning, så forskerne kunne beregne intensiteten af de regelmæssige træninger. Kvinderne fik blandt andet målt deres insulinfølsomhed og muskelmasse før og efter de tre måneder.

"Overgangsalderen er sjældent noget, vi taler om. Overgangsalderen er tabu og forbindes med en masse negative elementer. Jeg håber, at vi med den nye positive viden kan gøre op med nogle af fordommene ved at vise, at træning virker lige så godt på din krop efter overgangsalderen som før. Raske kvinder i overgangsalderen kan selv gøre noget godt for deres sundhed og fremtid ved at sætte sig op på spinningcyklen

Institutleder og professor Bente Stallknecht

Det viste sig, at begge grupper havde stor gavn af træningen. Deres insulinfølsomhed blev øget, og de blev bedre til at optage glukose og lagre det som glykogen. Forskerne var især positivt overraskede over, at gruppen af kvinder, der var forbi overgangsalderen, stadig havde stor effekt af træningen, selvom man ellers hidtil har antaget, at effekten forringes efter overgangsalderen.

”Overgangsalderen er sjældent noget, vi taler om. Overgangsalderen er tabu og forbindes med en masse negative elementer. Jeg håber, at vi med den nye positive viden kan gøre op med nogle af fordommene ved at vise, at træning virker lige så godt på din krop efter overgangsalderen som før. Raske kvinder i overgangsalderen kan selv gøre noget godt for deres sundhed og fremtid ved at sætte sig op på spinningcyklen”, siger institutleder for Biomedicinsk institut og professor Bente Stallknecht.

Studiet er en del af forskningsprogrammet Copenhagen Women Study, som er finansieret af Copenhagen Excellence Program for Interdisciplinary Research. Studiet ”Effects of menopause and high-intensity training on insulin sensitivity and muscle metabolism” er publiceret i Menopause og kan læses her.

Fakta om studiet

  • Kvinderne, der netop var forbi i overgangsalderen, havde en lavere insulinfølsomhed i lårmuskulaturen end kvinderne, der endnu ikke var kommet i overgangsalderen. Efter tre måneders højintens træning havde begge grupper en højere insulinfølsomhed end før træningsperioden.
  • Optaget af glukose i lårmuskulaturen blev målt ved hjælp af avancerede scanningsmetoder, så forskerne havde mulighed for at følge kvindernes udvikling på et niveau, der ellers ikke er muligt.
  • Insulinfølsomheden blev også målt på helkropsniveau som insulinstimuleret GDR (glucose disposal rate). Begge grupper af kvinder oplevede forbedringer efter den højintense træningsperiode.

Kontakt:
Læge og ph.d. Camilla Mandrup, tlf.: 51 90 66 13, mail: camillamandrup@gmail.com
Professor Bente Stallknecht, mail: bstall@sund.ku.dk