26. oktober 2017

Ny forskning dykker ned i de ukendte og sjældne tekster fra reformationen

BIBELSK EKSEGESE

Bibelforskere har undersøgt en række af de mindre kendte Luther-tekster i ny udgivelse – for eksempel noter fra forelæsninger med en dengang endnu ukendt munk i Wittenberg, der gjorde sig i nogle dristige tolkninger af Det Gamle Testamente. E-bogen Biblen og Reformationen er et nyt særnummer i serien Forum for Bibelsk Eksegese, der udkommer i dag

Bibelforskere – de såkaldte eksegeter – har traditionelt haft det lidt svært med Luther. Han gjorde alt det en bibeltolker ikke må, og som eksegeter i de sidste 100 år har arbejdet sig målrettet væk fra: Han manipulerede, gendigtede og skamtolkede Bibelen helt ud af dens historiske kontekst, så den passede ind i hans egen teologi og dagsorden.

- Indenfor bibelforskning gælder den moderne historisk kritiske tilgang: En tekst skal læses ud fra sin egen historiske kontekst. Luther gjorde nærmest det modsatte. Han insisterede på at se Det Nye Testamente som en nyfortolkning af Det Gamle Testamente, og måtte gøre lidt af en indsats for at få Det Gamle Testamente til at passe til den rolle. Det ses for eksempel i Luthers allegoriske læsninger af Salmernes Bog, som man med moderne briller nok ville kalde søgte. Blandt andet derfor har vi bibelforskere traditionelt holdt lidt afstand til Luther, fortæller Gitte Buch-Hansen, der er lektor ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet.

Men de tider er slut. Over de sidste ti år har bibelforskningen ændret sig, så den såkaldte receptionshistorie er begyndt at fylde mere. Det betyder kort sagt, at Luthers gendigtninger og nytolkninger er blevet et forskningsområde i sin egen ret. Derfor har Afdeling for Bibelsk Eksegese på Det Teologiske Fakultet i dag udgivet Bibelen og Reformationen, som er et særnummer af Forum for Bibelsk Eksegese med blandt andre Gitte Buch-Hansen som redaktør. Den videnskabelige udgivelse er en anledning for en række af de tekst- og sprog-specialister, der traditionelt har holdt sig langt væk fra Luther, til at dykke ned i reformationen. Og det har givet et noget andet resultat, end den typiske Luther-forskning.

Sjældne tekster fra den unge og ukendte Luther

- Det der skete, da vi bad en række eksegeter give sig i kast med reformationen, var, at de stort set alle kom tilbage med nogle ret specielle og relativt ukendte tekster fra perioden. Tekster, der ikke er oversat til dansk, og som slet ikke betragtes som en del af den reformatoriske kanon, reformationsforskere typisk bruger. Det udfordrer og nuancerer derfor det, vi allerede ved om reformationen, siger Gitte Buch-Hansen.

- Det betyder også, at mange af forskningsartiklerne i Bibelen og Reformationen handler om Luthers allertidligste værker fra årene længe før den oprørske munk slog sine teser op på slotskirkedøren i Wittenberg. Fx arbejder flere af bidragene med de studerendes noter fra Luthers forelæsninger over de bibelske tekster. Luther fik fremstillet et særtryk af de bibelske tekster, hvor der var plads til, at de studerende undervejs kunne skrive deres noter ind mellem linjerne, siger Gitte Buch Hansen og fortsætter:

- Det forbyder vi i dag de studerende at gøre. Det er egentligt lidt tankevækkende.

Luthers reformation rodfæstet i Det Gamle Testamente

En af de pointer, der bliver understreget med den nye udgivelse, er, at Luther finder selve kimen til reformationen i Det Gamle Testamente. Det overrasker mange i dag, men for Luther var Det Gamle Testamente den primære tekst.

- Det Gamle Testamente er Luthers evangelium. Han er især optaget af Salmernes Bog og Profeterne, og han rodfæster i høj grad sin teologi i det. Han læser de budskaber om trøst og håb, som er kernen i den lutherske kristendom, ind i de på det tidspunkt allerede flere tusinde år gamle tekster og er optaget af kontinuitet mellem dem og Det Nye Testamente, siger Gitte Buch-Hansen. 

Bibelen og Reformationen er udkommet som e-bog, der kan læses her.

Udgivelsen fejres med en boglancering på Det Teologiske Fakultet i dag kl. 15.00.