3. november 2017

Danmark har fået et internationalt grundforskningscenter i privathed

ÅBNING

Grundforskningscenteret Centre for Privacy Studies (PRIVACY) er nu officielt åbnet ved en ceremoni på Københavns Universitet. Centeret samler et tværfagligt hold af forskere inden for arkitektur, religiøs kultur, jura og politisk tænkning. De skal undersøge den historiske udvikling privatheds-begrebet, der i en overvågningstid er mere aktuelt end nogensinde

Klik for at forstørre billedet

Fra venstre: Retshistoriker Helle vogt, kirkehistoriker og centerleder Mette Birkedal Bruun, arkitekturforsker Peter Thule Kristensen og idéhistoriker Charlotte Christensen-Nugues. Foto: Adam Garff

Det private er traditionelt noget, man ikke bør snage i. Men det er ikke desto mindre, hvad en række topforskere indenfor fire forskellige discipliner har fået 50  mio. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond til at gøre. Det nye Centre for Privacy Studies på Københavns Universitet, ledet af professor i Kirkehistorie Mette Birkedal Bruun, skal undersøge privatsfære-begrebet fra et historisk perspektiv for at kaste lys over et område, der længe er blevet overset af forskere.

- I en tid med nye overvågningsmuligheder og dataindsamling som aldrig før, er grænserne for det private under pres. Vi diskuterer hyppigt privathedsbegrebet og retten til privatliv, men vi ved faktisk ikke så meget om det som begreb og kulturhistorisk fænomen.  Derfor træder vi nu i PRIVACY nogle skridt tilbage og undersøger, hvordan privacy-begrebet har udviklet sig, og hvilken funktion det udfylder, historisk set, fortæller Mette Birkedal Bruun.

Centeret er fra starten skabt som et tværfagligt projekt, og grundstammen af seniorforskere i forskningscenteret er fire danske og fire internationale kerneforskere med baggrunde indenfor henholdsvis arkitektur, religiøs kultur, retshistorie og idéhistorie. Det betyder samtidig, at centeret er et samarbejde mellem Det Teologiske Fakultet og Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering samt Lunds Universitet. Centeret huses af Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, og det er her de cirka 10 nye forskere, der er ved at blive ansat, skal bo. 

Centeråbning i nye rammer på Det Teologiske Fakultet
Centeret åbnede officielt med en indvielse på Københavns Universitet den 1. november i de stadig nye bygninger på Søndre Campus, som huser Det Teologiske Fakultet og nu også PRIVACY. Til indvielsen blev det understreget, at selvom den historiske forskning handler om fortiden, skal den give os redskaber og viden, der kan gøre os klogere på nutiden. En præmis for PRIVACY’s forskning i tidlig moderne tid er nemlig, at der er stærke lighedspunkter mellem den funktion privatsfæren udfyldte dengang og i dag.

- Mennesker bruger begrebet ’privathed’ til at strukturere deres samfund og deres eksistens. Det gjaldt i tidlig moderne tid og det gælder i dag. Vi opdeler vores tilværelse i privat og professionelt, privat og offentligt eller privat og fælles ved hjælp af zoner, der kan være fysiske og konkrete eller abstrakte, sagde Mette Birkedal Bruun i sin åbningstale.

Klik på billedet for at forstørre det

Centeråbning på PRIVACY. Professor Liselotte Højgaard fra Danmarks Grundforskningsfond holder tale. Foto: Adam Garff.Professor Liselotte Højgaard, der er formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse supplerede i sin tale ved at udpege, hvordan tidens privatlivsproblematikker fylder ikke blot de politiske debatter, men også præger populærkulturen.

- Dan Browns nye krimi ’Origin’ med kunstig intelligens og Big DATA midt i et højspændt internationalt teologisk drama illustrerer, at PRIVACY forskningen særligt aktuel og vedkommende, ja næsten breaking news,” sagde Professor til åbningen).

Centeret skal køre i seks år med mulighed for forlængelse.

Læs mere om PRIVACY på forskningscenterets hjemmeside.