21. december 2017

Ny partnerskabsaftale skal give erhvervslivet lettere adgang til KU's forskning

VIDEN i spil

Danske virksomheder skal have bedre adgang til den specialiserede viden og teknologi, som huses på Københavns Universitet og på GTS-institutterne (Godkendt Teknologisk Service). Det er ambitionen bag en ny partnerskabsaftale, der blev underskrevet på Teknologisk Institut den 20. december 2017.

Københavns Universitets prorektor for forskning og innovation, Thomas Bjørnholm (tv) underskriver den nye samarbejdsaftale sammen med formand for GTS, Søren Stjernqvist (th).

Et af hovedformålene med det nye partnerskab er, at GTS-institutternes tættere kontakt til danske virksomheder skal være med til at bygge bro til den specialiserede viden i Københavns Universitets forskningsmiljøer.

- Vi er meget optagede af at sørge for, at forskningen, der bedrives på Københavns Universitet, bliver bragt i spil i det danske samfund. Med dette partnerskab får vi et bedre udgangspunkt for at nå ud til de danske virksomheder, der arbejder for at udvikle morgendagens teknologi, fortæller Thomas Bjørnholm, prorektor for forskning og innovation.

Kontakten med virksomhederne skal primært foregå som trekantssamarbejder, hvor både Københavns Universitet, et GTS-institut og en given virksomhed deltager.

KU-studerende skal ud på GTS-institutter

Partnerskabet skal også skabe nye muligheder for KU-studerende. Som del af partnerskabet vil GTS-institutterne oprette praktikforløb for de studerende, og der skal også skabes større bevidsthed om muligheden for specialesamarbejde i små og mellemstore virksomheder.

Også på ph.d.-siden skal der skrues op for samarbejdet via flere sammenfinansierede ph.d.-forløb og bedre fælles udnyttelse af mulighederne i Innovationsfondens ErhvervsPhD-ordning.

- Det kan have stor værdi for studerende og ph.d.-studerende, der er ved at specialisere sig inden for et bestemt teknologisk fagområde, at have et forløb med et relevant GTS-institut, hvor anvendelsen af teknologien er i højsædet. Det kan give et andet blik på fagområdet, der kan have stor værdi for den studerende i overgangen til arbejdsmarkedet. Det gør vores kandidater erhvervsparate, og virksomhederne får adgang til den nyeste viden, siger Thomas Bjørnholm.

Det nye partnerskab gælder i fem år og dækker desuden samarbejde omkring forskningsfaciliteter og –infrastruktur.

Kontakt

Annette Fløcke Lorenzen
Erhvervskoordinator
Forskning & Innonvation
Mobil: +45 21 55 38 39
Mail: annette.lorenzen@adm.ku.dk