9. januar 2018

Lars von Trier får Sonningprisen 2018

Kulturpris

Den danske instruktør og manuskriptforfatter, Lars von Trier, modtager Sonningprisen 2018. Sonningprisen er Danmarks største kulturpris på 1 mio. kroner og bliver uddelt af Københavns Universitet. Prisen bliver givet til en person, der har udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur.

 Modtageren af Sonningprisen 2018, den 61-årige danske filminstruktør og manuskriptforfatter Lars von Trier, er en af de få nulevende filmskabere, der har haft så vedholdende og afgørende betydning for nyere europæisk film. Med mere end tyve opsigtvækkende og nyskabende film- og tv-produktioner bag sig indtager Lars von Trier rollen som en af Europas vigtigste og mest banebrydende filmfornyere.

-  Som filmskaber har Lars von Trier formået at give forskellige genrer sin helt egen fortolkning. I den forstand er han en grænsesøgende og grænseoverskridende kunstner, der placerer sig selvsikkert og selvbevidst et helt andet sted end den stadig mere kommercialiserede mainstreamfilm. Det er det vedvarende favntag og opgør med det konventionelle, der adskiller Lars von Triers arbejde og har bidraget til at gøre europæisk film til noget særligt, siger formand for Akademirådet Milena Bonifacini, der har været med til at indstille Lars von Trier til Sonningprisen 2018.

Kunstnerisk billedmager

Lars von Trier påbegyndte sit særegne kunstneriske arbejde i midten af firserne og står i dag som en hovedskikkelse på den internationale artfilm-scene.  Som ung søgte Lars von Trier oprindeligt ind på Akademiets Billedkunstskole, og selvom det blev filmkunsten og ikke billedkunsten, der blev hans vej, er der ikke tvivl om, at Lars von Trier kan noget helt særligt med billeder.

- Alle Lars von Triers film fremstår utroligt stærkt visuelt. Han er en fantastisk billedmager og som sådan har von Trier haft stor indflydelse på mange kunstnere, siger Milena Bonifacini.

Fornyer og provocateur

Hvor mange andre filmskabere gerne kredser om de samme temaer, og i princippet skaber variationer over den samme filmskabelon, er Lars von Triers univers kendetegnet ved at være anderledes komplekst og uforudsigeligt. Han tager bevidst mange forskellige genrer op, så som: katastrofefilm, melodrama, musical, thriller, horror, komedie, og han udfordrer konventionerne ved til stadighed at blande og fortolke genrerne.

I Danmark var det den sort-humoristiske tv-føljeton Riget fra 1994, der slog Lars von Triers navn fast hos det brede publikum. Det er også her von Trier for alvor bryder med den konventionelle perfektionisme i filmproduktionen. Et skridt, der ender med udarbejdelsen af det nyskabende Dogme 95 manifestet, der siden har sat sit præg på ikke bare dansk, men også europæisk film. Det internationale gennembrud kom i 1996 med filmen Breaking the Waves.

- I Riget udfordrede Lars von Trier sin egen trang til kontrol og æstetisk perfektion til fordel for en mere upoleret realisme, hvor karaktererne blev det bærende element. I Breaking the Waves gik han skridtet videre og førte selv kameraet. Siden har storladne følelser stået centralt i hans film. Det har sat ham i stand til at gøre sine ofte krævende film vedkommende og elsket af et stort verdensomspændende publikum, siger Milena Bonifacini.

I sit seneste værk, Nymphomaniac, tager Lars von Trier endnu et skridt og lader til og med sin egen indre sindstilstand skinne igennem. Filmen fra 2013 omtales ofte som en del af instruktørens ’depressions-triologi’, og markerer på mange måder et humørskifte hos den særegne og evigt eksperimenterende instruktør og filmskaber.

Tid og sted

Sonningpris 2018 bliver uddelt på Sonnings fødselsdag, den 19. april i Festsalen på Københavns Universitet.

Om Sonningprisen

Læs om Sonningprisen og se hvem der tidligere har modtaget prisen på www.ku.dk/sonningprisen

Kontakt

Milena Bonifacini, formand for Akademirådet
mobil: 21760418

Christian Hedegaard, kommunikationsrådgiver Københavns Universitet
mobil 31148782 
ch@adm.ku.dk