26. februar 2018

Højt specialiseret arbejdskraft på vej til Danmark

Talenter

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, ved Københavns Universitet, igangsætter til efteråret et storstilet eliteforskerprogram for unge, udenlandske talenter. For at skabe bedre karriereveje for de unge forskere, der deltager i programmet, er Københavns Universitet gået sammen med de største danske brancheorganisationer om at skabe en helstøbt løsning på, hvordan Danmark fremover kan fastholde internationale talenter til højtspecialiserede jobs.

Danske virksomheder melder om mangel på højtspecialiseret arbejdskraft, særligt inden for de såkaldte STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Derfor går Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, som uddanner og forsker inden for STEM-fagene, sammen med landets største brancheorganisationer om at tiltrække og fastholde de bedste internationale talenter til et skræddersyet ph.d.-uddannelsesforløb på Københavns Universitet. Programmet begynder til efteråret.

En stor EU-bevilling på godt 43 millioner kroner fra EU’s Marie Sklodowska-Curie COFUND program, hjemtaget af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, muliggør det nye initiativ. Målet er at tiltrække de største talenter fra de bedste universiteter i verden og at give dem mulighed for at kickstarte deres karriere på universitetet eller i en dansk virksomhed.

Med hjælp fra brancheorganisationerne vil de ph.d.-studerende, allerede mens de er under uddannelse, blive matchet med en relevant dansk virksomhed til et samarbejde omkring en problemstilling, som er relevant for deres projekt. Det betyder, at danske virksomheder får unik adgang til en stor talentmasse inden for de hovedområder, hvor Danmark mangler arbejdskraft, og at de får mulighed for omkostningsfrit at se de ph.d.-studerende an med henblik på at ansætte dem efter uddannelsesforløbet.  

Hvis danske virksomheder selv skal finde unge, internationale eliteforskere ved hjælp af et rekrutteringsbureau, kan det ofte blive en meget dyr proces. Det viser sig også ofte at være vanskeligt at integrere den udenlandske forsker og familie i Danmark. Samarbejdet mellem Københavns Universitet og brancheorganisationerne vil gøre det lettere og mere attraktivt at gøre karriere i Danmark:

-    Overgangen fra universitetet til arbejdsmarkedet er svær. Særligt for udenlandske unge forskere. De kender ikke de danske virksomheder og ved ikke, hvad de kan tilbyde. Der er også ofte en række opstartsvanskeligheder i forbindelse med at falde til i Danmark, ikke mindst for familien. Det vil vi nu gøre op med, siger prodekan og ph.d.-skoleleder på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Morten Pejrup og tilføjer:

- Under det tre år lange ph.d.- forløb vil vi hjælpe forskertalenterne, så de er gearet til det danske arbejdsmarked, når de er færdiguddannet. Vi tror på, at vi ved at gå sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer kan tilbyde de udenlandske talenter et uddannelsesforløb, der kan blive starten på et attraktivt karriereforløb i Danmark. Det vil gavne de danske virksomheder, som får adgang til en talentmasse, der ellers er dyr og vanskelig at finde.

Ifølge Dansk Industri søger tæt på fire ud af ti danske virksomheder forgæves efter medarbejdere og denne mangel på arbejdskraft forventes at fortsætte i de kommende år. Højtkvalificerede udenlandske medarbejdere er med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, men Danmark er i global konkurrence om at tiltrække og fastholde de globale talenter.

- Det er i Danmarks interesse, at danske virksomheder kan tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Virksomheder i dag har svært ved at skaffe den arbejdskraft, de har brug for, siger underdirektør i Dansk Industri Charlotte Rønhof, og fortsætter:

- Vi må derfor se mod udlandet. For at undgå at væksten i Danmark bremses af mangel på arbejdskraft, skal det være nemt for virksomhederne at hente kvalificerede medarbejdede hertil. Derfor er Dansk Industri gået ind i samarbejdet med Københavns Universitet, fordi vi herigennem kan sikre vores medlemmer direkte adgang til en stor talentmasse, der allerede er i landet.

Dansk Erhverv understreger behovet for, at de danske virksomheders også fremadrettet får adgang til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

- Virksomheder, der konkurrerer globalt, er nødt til også at rekruttere globalt. Derfor har vi i Dansk Erhverv et ansvar for at finde løsninger, der gør det nemmere for virksomhederne at rekruttere og fastholde højtspecialiseret, udenlandsk arbejdskraft. Det kommer ikke bare virksomhederne, men også det danske samfund til gode, siger uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv Mads Eriksen.

For Landbrug & Fødevarer er det et væsentligt aspekt ved at indgå i samarbejdet med Københavns Universitet, at det kan medvirke til at styrke virksomhedernes samarbejde med universitetets natur- og biovidenskabelige forskningsmiljøer:

- For mange af vores medlemmer er det tætte samarbejde med universitetsmiljøerne af afgørende betydning for at udnytte den nyeste viden i udviklingen af nye, konkurrencedygtige produkter. De unge, udenlandske forskertalenter er fremragende brobyggere til overførsel af ny viden fra universiteterne til virksomhederne. Derfor glæder vi os til samarbejdet med Københavns Universitet, udtaler forskningspolitisk chef i Landbrug og Fødevarer Morten Andersen Linnet.