31. januar 2018

Ny teknologi: Spiselig QR-kode kan være fremtidens medicin

Personlig medicin

Forskere på Københavns Universitet har udviklet en ny metode til at producere medicin. De printer medicinske stoffer i QR-kode mønstre på et spiseligt materiale. Produktionen kan skræddersys den enkelte patient og har potentialet til at sikre mod fejlmedicinering og falsk medicin, mener forskerne.

(download video)

De sidste 100 år har forskere konstant rykket ved grænserne for vores viden om medicin, og hvordan forskellige kroppe kan reagere forskelligt på medicinske stoffer. Men selve metoderne til at producere medicin har ikke rykket sig væk fra masseproduktion endnu. Mange, der har en given sygdom, får det samme produkt med ens mængde aktivt stof.

Men denne produktion er måske snart fortid. Forskere på Københavns Universitet har sammen med kolleger fra Åbo Akademi University i Finland i et nyt studie udviklet en ny metode til at producere medicin. Metoden går ud på, at de producerer et hvidt spiseligt materiale. Herpå printer de en QR-kode, der består af et medicinsk stof.

”Denne her teknologi er lovende, fordi man kan dosere det medicinske stof præcist, som man ønsker. Det giver en mulighed for at skræddersy medicineringen alt efter hvilken patient, der skal have det,” siger Natalja Genina, adjunkt på Institut for Farmaci.

Potentiale til at mindske fejlmedicinering og sikre mod falsk medicin
At medicinen har form som en QR-kode giver også muligheden for at opbevare data i selve ”pillen”.

”Ved en hurtig scanning vil man kunne få alt at vide om det medicinske præparat med det samme. På den måde kan det potentielt reducere mængden af fejlmedicinering og være en sikring mod falsk medicin,” siger Natalja Genina.

Forskerne håber, at det medicinske stof i fremtiden vil kunne påføres i QR-kode mønsteret af en almindelig printer, mens det spiselige materiale skal produceres i forvejen for at kunne tillade ”on-demand” produktion af medicinen tæt på slutbrugeren.

”Hvis vi lykkes med at overføre denne metode til relativt simple printere, kan det muliggøre innovativ produktion af personlig medicin og kræve, at vi gentænker hele produktionskæden,” siger professor Jukka Rantanen fra Institut for Farmaci.

Forskerne arbejder lige nu på at forfine metoderne til denne produktion af medicin.

Studiet blev støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.                              

Læs studiet ”QR encoded smart oral dosage forms by inkjet printing”

Kontaktoplysninger:
Lektor Natalja Genina
natalja.genina@sund.ku.dk
+45 35 33 79 23

Kommunikationsmedarbejder Mathias Traczyk
mathias.traczyk@sund.ku.dk
+45 93 56 58 35