19. marts 2018

Flere brugervenlige bygninger med virtual reality

Nye muligheder

Som noget helt nyt vil to specialestuderende fra Datalogisk Institut på Københavns Universitet med afsæt i den nyeste forskning i virtuel reality og inspiration fra computerspil, gøre det muligt for mennesker at afprøve et byggeris fysiske rammer, før det bliver bygget. Det vil potentielt kunne skabe endnu bedre byggerier på fx skadestuer, brandstationer og i lufthavne, hvor mange mennesker skal samarbejde i akutte situationer.

giver hjertemassage og flytter rundt på udstyr

Mark Wulff og Mathias Petræus giver hjertemassage og flytter rundt på udstyr med VR

En byggeplan kan se god ud på papiret, men være knap så god i praksis. Desværre bliver fejlene ofte først opdaget, når et byggeri er afsluttet og taget i brug. Det vil to datalogistuderende fra Datalogisk institut forsøge at ændre på i et nyt forskningsprojekt. Ved hjælp af virtual reality og den nyeste forskning inden for computerspil, vil de undersøge, om det er muligt at afprøve samarbejdssituationer fra fx et hospital, og bruge resultaterne, allerede når arkitekterne skal tegne et nyt byggeri.

Virtual reality kan i dag bruges til at opleve byggeplaner inden de realiseres - men de to specialestuderende vil undersøge, om virtual reality kan bruges til at afprøve byggeplaner i forhold til vanskelige samarbejdssituationer og hvor godt byggeplanerne understøtter samarbejde mellem mange mennesker i fremtidens superhospitaler.

”Vi vil undersøge, hvad virtual reality kan bruges til i rigtige arbejdssituationer, hvor samarbejde er afgørende. Nyt Hospital Nordsjælland er vores case og derfor vil vi digitalt bygge flere scenarier op med udstyr og personer, så vi kan udforske, om rammerne fungerer, når der fx opstår et hjertestop eller en anden kritisk situation, hvor mange mennesker skal tale og arbejde sammen,” siger specialestuderende Mark Wulff.

Nyt Hospital Nordsjælland er case

De to specialestuderende Mark Wulff og Mathias Schmidt Petræus vil med afsæt i den nyeste viden fra Datalogisk Institut koble den digitale 3D model af det fremtidige ’Nyt Hospital Nordsjælland’, til simulering af fx hjertestop scenarier, hvor op til 8-10 personer skal koordinere deres arbejde og udstyr i tandem i virtual reality. Ideen er at skabe en realistisk oplevelse af 3D modellen ved at lade deltagere interagere med spilfigurer og udstyr, før det bliver bygget:

”Aktiv brug af VR som et kommunikations- og planlægningsværktøj er for os en helt naturlig del af så komplekst et byggeri som et nyt hospital. Det gælder både ift. entreprenørerne, hvor det bl.a. handler om at sikre fortrolighed med det byggeri, der skal opføres, men også ift. hospitalets personale og deres konkrete arbejdsgange. Derfor er det spændende for os at få kortlagt de muligheder, der er ift. de konkrete rum, som jo på et hospital skal kunne fungere med mange og skiftende arbejdsgange og personalegrupper – ikke mindst i de akutte situationer. Det glæder vi os til lære endnu mere om gennem dette spændende forskningsprojekt,” siger projektdirektør for Nyt Hospital Nordsjælland, Henrik Schødts. Han tilføjer, at det bliver spændende for det nye hospital at se, hvordan VR kan understøtte den gode arbejdsproces for personalet, så det også i sidste ende bliver en meningsfuld patientoplevelse.

Naja Holten Møller fra Datalogisk Institut (DIKU) på Københavns Universitet, der sammen med professor Pernille Bjørn (DIKU) vejleder specialet, tilføjer:

”Hvordan vurderer man, om de fremtidige rum i en bygning er indrettet, så personalet ikke kommer til at gå i vejen for hinanden i akutte situationer, hvor en patient pludselig bliver dårlig? Er man sikker på, at det nødvendige udstyr kan komme ind på det rigtige tidspunkt? Det kan være svært at forestille sig på forhånd. Derfor er det spændende, at vores to specialestuderende vil undersøge mulighederne for at bruge elementer fra computerspil til at udvikle simulationer i virtual reality som kan teste konkrete samarbejdsscenarier relevant for hospitaldesign,” siger Naja Holten Møller.

Potentiale til at ændre byggebranchen

Perspektiverne i forskningsprojektet er store. Hospitaler, skadestuer, lufthavne, brandstationer, fabrikker og andre bygninger designet til meget specifikke formål kræver, at der er særlig opmærksomhed på, hvordan de fysiske rammer opleves af de mange forskellige typer af personale, som skal arbejde der i fremtiden. Hvis det kan lade sig gøre at teste nogen af de allermest komplekse typer af samarbejde, har virtual reality potentiale til at ændre byggebranchen fundamentalt.