18. maj 2018

Dekan Ulla Wewer hædres for uselvisk indsats for forskning i sundhedsvidenskab

Erhoff Prisen

En eminent forsker, en kvalitetsbevidst og uselvisk leder og en fremtidsorienteret katalysator af dansk sundhedsforskning. Dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet modtager 18. maj Erhoff Prisen 2018 som udtryk for faglig anerkendelse og beundring.

Den prestigefyldte Erhoff Pris er en personlig hædersgave på 250.000 kr., som gives til en forsker eller institution, der har ydet en særlig værdifuld indsats inden for forskning eller behandling af sygdomme. Som forsker har dekan Ulla Wewer opnået stor anerkendelse og har publiceret henved 160 videnskabelige artikler. Igennem mere end 12 år som dekan på Københavns Universitet har Ulla Wewer også vedholdende og ambitiøst sigtet mod at udvikle de optimale rammer for forskning i sundhedsvidenskab.

”Ulla Wewer er en fremragende forskningsfacilitator og entreprenør. Hun har i de senere år givet sin egen forskning andenprioritet for i stedet helhjertet at arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for forskningsudvikling på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Den slags engagement får sjældent den opmærksomhed og anerkendelse som er fortjent”, siger bestyrelsesformand for Erhoffs Fonden, professor Oluf Borbye Pedersen, Novo Nordisk Foundation Center for Metabolic Research på Købenavns Universitet.

Fra celle-matrix interaktioner til Ridder af Dannebrog
Ulla Wewer er uddannet læge ved Københavns Universitet, hvor hun også fik sin doktorgrad og senere sin professortitel efter at have arbejdet en årrække i USA ved La Jolla Cancer Research Institute, CA og  på National Institutes of Health (NIH). Ulla Wewer har især koncentreret sin forskningsindsats om struktur og funktion af det såkaldte extracellulære matrix, særligt i relation til cancer.

I 2006 blev hun dekan for SUND og har samtidig bestridt en række vigtige tillidshverv. Hun har for eksempel været ”Interim Director” på den store europæiske satsning ”Education i EIT Health” og været medlem af en række prestigefyldte råd og konsortier inden for sundhedsvidenskab, teknologi og innovation. I 2010 blev hun udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen for sin store indsats for dansk forskning og arbejde ved Københavns Universitet. Det er dog ikke kun Ullas Wewers faglige evner, der ligger til grund for tildelingen af Erhoff prisen.

”Ulla Wewer giver sig selv helt i det arbejde, hun påtager sig og hun er en sjælden variant af en øverste chef. Hun er et diskret menneske, der sætter andre i først række.  Den slags ledere er der ikke mange af. Det er stærkt og beundringsværdigt”, fremhæver Oluf Borbye Pedersen.

Sundhedsforskning skal være rustet til fremtiden
I prisindstillingen af Ulla Wewer lægges der især vægt på hendes evne til at opbygge attraktive og resultatorienterede forskningsmiljøer og samtidig ruste universitetet til fremtidens udfordringer.

”Ulla Wewer har opbygget et imponerende og stærkt konkurrencedygtigt internationalt forsknings og uddannelsesmiljø ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Helt konkret har dette arbejde blandt andet materialiseret sig i etableringen af Mærsk Tårnet ved Panum, et byggeri på knapt 43.000 m2 og til en samlet pris på 1.5 mia. kr.”, lyder det i indstillingen.

Ulla Wewers indsats blev ligeledes fremhævet af flere medier ved Mærsk Tårnets indvielse i januar 2017, hvor Danmarks nye forskningstårn blev rost for det visionære ambitionsniveau og den imponerende arkitektur.

”Det handler om mennesker, plejer vi at sige til hinanden på fakultetet. Vores forskning skal bidrage til bedre og længere liv for patienterne. Og vores uddannelser skal sikre, at sundhedsspecialister fra Københavns Universitet har de rette kompetencer og den efterspurgte viden. Det kræver gode rammer og velfungerende infrastruktur. Jeg er meget glad og stolt over at modtage Erhoff Prisen som anerkendelse for det arbejde. Jeg håber, at den opmærksomhed, det medfører, smitter af på hele fakultetet”, siger dekan Ulla Wewer, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Købenavns Universitet.

Erhoff Prisen bliver overrakt ved en ceremoni i Carlsberg Akademiet fredag den 18. maj.

Kontakt:
Erhoff Fonden ved advokatsekretær Henriette Holm Nielsen: henriette@kahlke.dk

Om direktør Thor O.A. Erhoffs Familiefond

  • Fonden er stiftet af direktør Poul Erhoff som en velgørende fond til minde om Poul Erhoff's fader, hvis navn fonden bærer.
  • Erhoff Prisen blev første gang uddelt i 2008.

http://www.erhoffs-familiefond.dk/Fonden.htm