8. juni 2018

Kig ned DJØF´ere - det er vejen til bedre samarbejde i den offentlige sektor

OFFENTLIG FORVALTNING

De fagprofessionelle i den offentlige sektor har øvet sig i at tale DJØF´ernes sprog. Nu er det tid til, at DJØF´erne begynder at tale de fagprofessionelles. Det kan nemlig sikre bedre samarbejde i den offentlige sektor.

Den offentlige sektor har de sidste mange år været præget af den såkaldte DJØF´isering, hvor mange fagprofessionelle har efteruddannet sig til at kunne forstå og bruge DJØF´ernes sprog, teorier og begreber. Det har de bl.a. gjort, fordi der har været et stigende fokus på, at man som leder skal kunne lede opad i forvaltningsniveauet. Men det er ikke nok. I et nyt puzzle piece fra Political Ideas and Analysis stiller lektor Caroline Howard Grøn fra Institut for Statskundskab på KU skarpt på, hvordan vi får forskellige grupper af offentligt ansatte, særligt fagprofessionelle og DJØF´ere, til at arbejde bedre sammen. Hun opstiller tre forslag til hvordan.

Forslagene er bl.a. baseret på tal fra Ledelseskommissionens spørgeskemaunder-søgelse, der viser, at der over en årrække har været en tendens til, at mange fagprofessionelle ledere har taget en efter- og videreuddannelse i form af enten en diplom- eller masteruddannelse. Undersøgelsen viser også, at det ikke er nok at uddanne de fagprofessionelle i mere DJØF´sk. Det alene kan ikke binde styringskæden sammen. For trods efteruddannelse oplever de fagprofessionelle stadig, at det er udfordrende at få forvaltningsniveauet i tale.

Men hvorfor er det overhovedet relevant at diskutere samarbejdet i den offentlige sektor og at stille skarpt på betydningen af DJØF´iseringen? Det er det, fordi vi ifølge lektor på KU ikke må glemme, at hverken DJØF´ere eller fagprofessionelle kan drive den offentlige sektor alene. Det er derfor også afgørende, at DJØF´erne finder en måde at understøtte den fagprofessionelle praksis, da parterne er afhængige af hinandens forskellige kompetencer.

Figur: Skolelederen (den fagprofessionelle) og skolechefen (DJØF´eren) har brug for hinanden. Figuren illustrerer nogle af de ting, de ”giver” til hinanden

Figur: Skolelederen (den fagprofessionelle) og skolechefen (DJØF´eren) har brug for hinanden. Figuren illustrerer nogle af de ting, de ”giver” til hinanden.

Tre forslag til næste skridt for den offentlige styring

Spørgsmålet er, hvad der styringspolitisk kan gøres for at sikre samarbejdet og binde styringskæden bedre sammen. Lektor Caroline Howard Grøn foreslår, at der sættes ind på tre områder. For det første skal det at lede opad suppleres med et fokus på at lede nedad. DJØF´erne skal også begynde at lytte aktivt til den information, der findes hos institutionslederne. For det andet, må DJØF´erne nu også lære at tale de fagprofessionelles sprog, så begge parter kan bevæge sig på hinandens banehalvdele. Endelig foreslår Grøn at sætte fokus på ulemperne ved mobilitet blandt offentlige ledere. Skal DJØF´erne blive bedre til at forstå og understøtte de fagprofessionelles kompetencer indenfor en bestemt sektor, kan det kræve en accept af, at mobilitet i sektor eller job ikke altid er et gode, men derimod kan medføre et erfaringstab, som ikke gavner muligheden for at styrke samarbejdet.


P.I.A. logo

Political Ideas and Analysis er Institut for Statskundskabs offentlige policy platform.

P.I.A. har som ambition sammen med forskere, beslutningstagere og andre at afkorte afstanden fra forskning til forandring i samfundet. Vi bringer den nyeste forskningsviden i spil og bidrager derved til nye løsninger på komplekse politiske og samfundsmæssige udfordringer på dansk, europæisk og globalt plan.

Du kan altid kende P.I.A.’s politiske ideer og analyser på, at de er:

Pålidelige – viden du kan tro
Involverende – viden du kan nå
Anvendelige – viden du kan bruge

Puzzle Pieces er korte, overskuelige og digitale policy briefs, der giver dig én "brik" forskningsbaseret viden, du kan tro, nå og bruge.

Kontakt

Lektor Caroline Howard Grøn
Institut for Statskundskab
Mail:  cg@ifs.ku.dk  
Telefon: 35 32 34 37

Line Louise Bahner
Forskerservice
Institut for Statskundskab
Mail: liba@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 60 89