7. juni 2018

Opråb til ledelseskommunikation sæt fokus på ambitioner

OFFENTLIG LEDELSE

Ny analyse af Lektor Jacob Alsted fra Institut for Statskundskab peger på, at ambitioner kan have stor betydning for ledelse i organisationer. Derfor bør Ledelseskommissionen i sine kommende anbefalinger beskæftige sig med, hvordan ambitioner påvirker lederes virke og organisationers funktion.

Når Ledelseskommissionen i næste uge afleverer deres anbefalinger til ledere i den offentlige sektor, bør der være fokus på ledernes egne samt medarbejdernes ambitioner. Det mener Lektor Jacob Alsted, der i en ny begrebsmæssig redegørelse viser, at lederes og medarbejderes ambitioner kan have stor positiv såvel som negativ betydning for udviklingen i organisationer.

”Ambitioner er tæt forbundet med selvrealisering for både medarbejdere og ledere. Det gør dem uundgåelige at tage stilling til i en organisation, og derfor vil jeg anbefale ledere at arbejde systematisk med ambitioner sammen med de øvrige anbefalinger fra ledelseskommissionen,” siger Jacob Alsted.

GUIDE

- til ambitionsprofiler

Den magtsøgende medarbejder: Søger aktivt og i konkurrence med kollegaer forfremmelse i organisationen.

Medarbejderen, der vil opdages: Håber, at organisationen ”ser” hans unikke evner og udpeger ham til avancement.

Den perfektionistiske medarbejder: Forventer gennem fejlfrit arbejde og høj faglig kvalitet at få indflydelse i organisationen.

Den uambitiøse medarbejder: Denne medarbejder har ikke ”meldt sig ind” i organisationen og engagerer sig ikke i den.

Den modne medarbejder: En medarbejder, der tidligere har været ambitiøs men som nu i mindre grad har behov for at forfølge ambitioner for at udvikle sit selv.

I analysen peger Jacob Alsted blandt andet på, at ambitioner har et naturligt aspekt af aggression i sig. Det er dét drive, som potentielt kan udvikle en organisation i en positiv retning, men også føre til en negativ udvikling. Samtidig giver han 4 konkrete anbefalinger til lederen, der ønsker at arbejde med egne og medarbejdernes ambitioner. F.eks. kan en leder med fordel gennemføre en kortlægning af en organisations forskellige ambitionsprofiler for at se, om medarbejderens ambitioner har en uhensigtsmæssig effekt på organisationen. 


P.I.A. logo

Political Ideas and Analysis er Institut for Statskundskabs offentlige policy platform.

P.I.A. har som ambition sammen med forskere, beslutningstagere og andre at afkorte afstanden fra forskning til forandring i samfundet. Vi bringer den nyeste forskningsviden i spil og bidrager derved til nye løsninger på komplekse politiske og samfundsmæssige udfordringer på dansk, europæisk og globalt plan.

Du kan altid kende P.I.A.’s politiske ideer og analyser på, at de er:

Pålidelige – viden du kan tro
Involverende – viden du kan nå
Anvendelige – viden du kan bruge

Puzzle Pieces er korte, overskuelige og digitale policy briefs, der giver dig én "brik" forskningsbaseret viden, du kan tro, nå og bruge.

Kontakt

Lektor Jacob Alsted
Institut for Statskundskab
Mail:  ja@ifs.ku.dk
Mobil: 20 77 00 14

Line Louise Bahner
Forskerservice
Institut for Statskundskab
Mail: liba@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 60 89