30. maj 2018

Studie giver nyt håb i kampen mod genetisk bestemt overvægt

Fedme

En stor gruppe med svær overvægt har en mutation i deres gener, som er årsagen til deres fedme. Disse mennesker har kun i ringe grad gavn af gængse fedmebehandlinger, men nu viser et nyt studie fra Københavns Universitet, at de kan behandles effektivt med medicintypen liraglutid, der er en GLP-1 receptor agonist.


For omkring to til seks procent af alle personer med svær overvægt, ligger det i kortene fra fødslen, at de vil udvikle overvægt allerede fra barnsben af. En fedmeforårsagende mutation i et af deres ”appetit-gener” gør, at de har stærkt arveligt anlæg for at udvikle svær overvægt. Deres oplevelse af sult er meget stor og deres følelse af mæthed lille.

Tilmed reagerer denne gruppe med svær overvægt også dårligere på eksisterende behandlinger end andre. De kan tabe sig ved diæt og kirurgiske indgreb, men den langsigtede effekt er ringere, da de ikke formår at fastholde vægttabet.

Men nu er der håb for denne gruppe mennesker. Forskere på Københavns Universitet har i et nyt studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift Cell Metabolism nemlig fundet frem til, at denne gruppe personer med svær overvægt kan tabe sig på medicintypen liraglutid, som er en kunstig form af det appetit hæmmende hormon GLP-1, der naturligt udskilles fra tarmen når vi spiser.

- Disse mennesker udvikler overvægt, netop fordi de er genetisk kodet for det. De kæmper altså mod det formentlig stærkeste drive, som vi mennesker overhovedet har: nemlig trangen til at spise og dermed overleve. Men det appetithæmmende stof liraglutid virker altså for dem. De føler mindre sult og taber sig seks procent af deres kropsvægt efter fire måneder, siger Signe Sørensen Torekov, forfatter til studiet og lektor på Biomedicinsk Institut samt Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Receptor-forvirring
Forskerne har i studiet undersøgt 14 personer med svær overvægt grundet fedmeforårsagende mutationer i det såkaldte MC4R-gen og 28 personer med svær overvægt uden mutationen. Begge blev behandlet med medicinen i fire måneder uden ledsagende ændringer med kost og motion.

Individerne med svær overvægt grundet de fedmeforårsagende mutationer tabte sig nøjagtig ligeså godt som de andre overvægtige.

- Vi er positivt overraskede over, at behandlingen virker til denne gruppe mennesker. Mange forskere har troet, at medicinen primært virker ved at hæmme appetitten gennem påvirkning af netop den appetit-receptor i hjernen, som ikke fungerer ordentligt hos denne særlige gruppe svært overvægtige. Men vi kan se i dette studie, at medicinen stadig virker appetithæmmende, så medicinen påvirker altså også appetitten gennem andre veje, siger Signe Sørensen Torekov.

Kan bruges nu
Medicin med liraglutid som aktivt stof findes allerede på markedet, da det er godkendt som lægemiddel til behandling af blandt andet type 2 diabetes og overvægt. Dermed giver det nye studie mulighed for behandling af en gruppe mennesker med genetisk betinget overvægt og som kun i ringe grad responderer på den eksisterende behandling.

- Hvis man har lidt af svær overvægt hele sit liv, så er man formentlig ikke klar over, om det er denne mutation, der er skyld i det. Derfor kan det være en enorm lettelse for mange at få en forklaring på, hvorfor de har udviklet overvægt, og at der rent faktisk er en behandling, der virker, siger Eva Winning Iepsen, medforfatter til studiet og Ph.d. stipendiat på Biomedicinsk Institut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

Hun peger også på, at medicinen gør de svært overvægtige, der har mutationen, bedre i stand til at regulere deres blodsukker. Dermed kan medicinen også være effektiv mod diabetes og forstadier til diabetes, som ofte også ses hos denne særlige gruppe af individer med genetisk betinget overvægt.

Da MC4R mutationer forårsager fedme allerede tidligt i barndommen, håber forskerne på, at resultaterne fremover kan bane vejen for forsøg på unge mennesker. Hvis man kan forebygge deres tilstand inden voksenlivet, er der nemlig store helbredsmæssige gevinster at vinde, mener de. 

Om studiet
Studiet er et såkaldt case/kontrol studie lavet i en mindre gruppe mennesker. Det kan dermed tillægges større evidensmæssig vægt end forsøg i cellekulturer og dyr, men mindre end store, randomiserede forsøg i mennesker.

Studiet er støttet af Danish Diabetes Academy, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Aase og Ejnar Danielsens Fond, og Signe Sørensen Torekov ejer aktier i Novo Nordisk.


Videnskabelig artikel
"Patients with Obesity Caused by Melanocortin-4 Receptor Mutations Can Be Treated with a Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonist"

Kontakt:
Lektor Signe Sørensen Torekov
Tlf. +45 22 98 38 27
torekov@sund.ku.dk

Pressemedarbejder Mathias Traczyk
Tlf. +45 93 56 58 35
mathias.traczyk@sund.ku.dk