11. juli 2018

Nyt karakterkrav giver færre ansøgninger til Københavns Universitet

Uddannelse

Antallet af ansøgninger til bacheloruddannelserne på Københavns Universitet er som ventet faldet. Nyt karakterkrav på 6 på universitetets uddannelser er primær forklaring.

Ved ansøgningsfristen den 5. juli havde Københavns Universitet modtaget 24.692 ansøgninger. Det er et fald på 7,8 pct. i forhold til antallet af ansøgninger i 2017. 10.392 af ansøgerne havde søgt en uddannelse på Københavns Universitet som deres 1.-prioritet, hvilket svarer til en nedgang på 8,8 pct. i forhold til 2017. På trods af faldet er KU stadig den uddannelsesinstitution, der modtager flest 1.-prioritetsansøgninger.

- Vi havde forventet, at mængden af ansøgninger ville falde i 2018, dels som resultat af dimensioneringen på især de humanistiske uddannelser og dels på baggrund af indførelsen af karakterkravet på 6. I 2017 havde 14 pct. af ansøgerne og 10 pct. af de optagne et gennemsnit på under 6,0, siger Pernille Kindtler, sektionschef for Vejledning & Optagelse på Københavns Universitet.

Karakterkrav er del af strategi for at højne uddannelseskvaliteten

Københavns Universitet har fokus på at begrænse frafaldet af studerende og højne uddannelseskvaliteten gennem optagelse af studerende, der har de rette faglige kvalifikationer. Både KU’s egne analyser og en stor registerundersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser en klar sammenhæng mellem det karaktergennemsnit, en studerende har fra den adgangsgivende eksamen, og vedkommendes sandsynlighed for at gennemføre en valgt uddannelse uden stor forsinkelse.

- Vores mål er ikke at optage så mange studerende som muligt på vores uddannelser, men at optage dygtige studerende med fagligt overskud, som kan gennemføre deres uddannelse og bidrage til at skabe et godt og fagligt engageret miljø, mens de studerer. Karakterkravet er en af mange indsatser, vi gør for at mindske frafaldet og højne uddannelseskvaliteten, siger Pernille Kindtler.

Københavns Universitet har i år indført et karakterkrav på 6,0 gældende fra optagelsen i 2018 på både kvote 1 og kvote 2 og på alle universitetets bacheloruddannelser med undtagelse af musikvidenskab, teologi, geografi & geoinformatik, geologi-geoscience og landskabsarkitektur.