16. august 2018

82 mio. kr. til at udklække specialister i sundhedsinnovation

Innovation

Nyt tværfagligt talentprogram skal være med til at skabe fremtidens dygtigste innovationsledere. Målgruppen er erfarne forskere, sundhedsprofessionelle og faglige specialister, og ambitionen er at udvikle banebrydende løsninger til fremtidens life science område.


Over de næste fem år skal 64 kreative talenter gå fra at være fagspecialister til at være entreprenante innovationsledere. Det er hovedtanken bag et nyt nationalt talent- og efteruddannelsesprogram, som lanceres i et tæt samarbejde mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Programmet hedder BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme og er et stipendie-baseret program, der støttes med 81,6 mio. kr. over de næste fem år fra Novo Nordisk Fonden. Det er målrettet erfarne specialister på tværs af brancher og fagligheder, og målsætningen er at skabe exceptionelle innovationsledere i krydsfeltet mellem det offentlige sundhedssystem, universiteterne og industri. I forhold til lignede programmer, der er inspireret af BioDesign fra Stanford Universitet, bliver BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship det aktuelt største.

Fellowship talentprogrammet er specielt rettet mod forskere, forretningsfolk, ingeniører og læger med interesse ud over eget speciale, og som har modet og nysgerrigheden til at blive entreprenante innovationsledere, der mestrer det interdisciplinære teamsamarbejde. Foruden at fostre innovationsledere har programmet ambitioner om at skabe både nye life science start-ups og nye innovationsbaserede forskningsprojekter på de danske universiteter og hospitaler.

”Danmark skal være massivt til stede på verdenskortet, når det gælder udklækning af videnbaserede start-ups med innovativt medicinsk udstyr eller bioteknologiske løsninger i pipeline. Med dette initiativ, tager vi fat ét skridt længere tilbage i værdikæden, end hvor andre acceleratorinitiativer tidligere har sat ind. Det er mennesker og ikke teknologi, der designer løsninger til brugernes behov. Derfor er uddannelse og talentudvikling, som er specifikt målrettet life-science innovation, essentielt” udtaler hovedbevillingsmodtager Sys Zoffmann Glud fra INNO X Healthcare, Aarhus Universitet om motivationen for at etablere talentprogrammet.

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden, siger: “Med bevillingen til etablering af det nye nationale program ønsker Novo Nordisk Fonden at styrke dansk innovation på sundhedsområdet og bidrage til at udvikle nye banebrydende løsninger.”

Hospitaler sikrer solid platform til test af løsninger
Talentprogrammet bakkes op af alle fem danske regioner, der på skift stiller hospitalerne til rådighed, så Fellowship-deltagerne har mulighed for at iagttage personalets daglige arbejde, afdække behov og udvikle nye løsninger til klinisk relevante problemstillinger.

På den måde får Fellowship-deltagerne en unik indsigt i sundhedsvæsnet og mulighed for at skabe et personligt netværk blandt klinikere og forskere.  

Som en del af træningen og opnåelse af færdigheder skal Fellowship-deltagerne give dele af deres læring om innovation og de identificerede behov i klinikken videre til de sundhedsprofessionelle, og de skal arbejde sammen med hospitalsafdelingen om at løse aktuelle udfordringer. Hvert år udvælges to hospitaler til at være kliniske hovedværter for BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship samt et antal supplerende hospitaler til verificering af udviklingsbehov. Det første år er Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital udpeget som hovedværter.

Erhvervsministeriet bifalder et nyt Life Science mindset
”Vækstteamet for Life Science havde som én af sine 17 anbefalinger i foråret 2017 at uddannelse i innovation og entreprenørskab skal styrkes i life-science forsknings -og uddannelsesmiljøerne.

Det er derfor både glædeligt og nyskabende med et tiltag som BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme, da det rummer potentiale for på den korte bane at sikre en pipeline af værdiskabende løsninger på medico -og biotekområdet, som kan bidrage til at øge branchens vækst.” udtaler Kasper Lindgaard, fra erhvervsministeriets nye Life Science kontor, som hilser initiativet velkommen.

Praktisk strækker et Fellowship-forløb sig over 10 måneder, hvor der sideløbende med teori og læring arbejdes konkret med at udvikle produktløsninger og forretningsmodeller. Omfanget svarer til en fuldtidsstilling og deltagerne modtager i perioden et månedligt stipendie på postdoc niveau. Der optages årligt 16 personer fra både Danmark og udlandet. Det forventes, at der åbnes for ansøgninger i november 2018. Første årgang begynder på uddannelsen i august 2019.

 

Parterne bag initiativet:

INNO X Healthcare, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet arbejder for at fremme en stærkere kultur for sundhedsinnovation gennem kompetenceudvikling hos studerende, forskere og ansatte i sundhedssektoren. Dertil kommer forskning i behovet for innovative kompetencer i sundhedssektoren og hvordan entrepreneurielle metoder kan understøtte forskeres og sundhedsansattes evner til at omsætte udfordringer og forskningsresultater til nye initiativer. www.innox.au.dk

SUND, Københavns Universitet, har de seneste år etableret en række initiativer til innovation- og entreprenørskabstræning af studerende, via partnerskaber med aktørerne i København i Copenhagen Health Innovation og internationalt i det europæiske EIT Health netværk.  SUND vil med BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship tilføje tilbud på det postgraduate niveau. www.sund.ku.dk, http://copenhagenhealthinnovation.dk/

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.
Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og samfundets bæredygtighed. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Kontaktinformation: Sys Zoffmann Glud, sys@innox.dk, 2459 2667