29. august 2018

Ny bevilling løfter forskning i overvægt og type 2-diabetes op i nyt gear

Bevilling

Novo Nordisk Fonden har givet en ny bevilling på 700 millioner kroner til Københavns Universitet til styrkelse af Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, i daglig tale kaldet ”Metabolismecentret”. Bevillingen sikrer implementering af nyt strategisk fokus, som vil løfte centrets forsknings-, uddannelses- og formidlingsaktiviteter med det mål at skabe ny viden om forebyggelse og behandling af metaboliske sygdomme.

Foto: Adam Mørk
Foto: Adam Mørk


Metaboliske sygdomme som overvægt og type 2-diabetes er et hastigt stigende, globalt sundheds- og samfundsproblem. Forekomsten af overvægt og type 2-diabetes i Danmark er også steget markant inden for de seneste årtier.

Siden oprettelsen i 2010 har Metabolismecentret bidraget med banebrydende forskningsresultater til forståelse af, hvordan gener, hormoner og miljømæssige faktorer påvirker og har indflydelse på metabolisk sundhed og sygdom hos mennesket gennem hele livet.

Den nye bevilling vil blandt andet bidrage til, at Metabolismecentret kan tiltrække flere ledende forskere og investere i nye teknologiplatforme, så forskerne kan være på forkant med at frembringe ny biologisk viden i et styrket samarbejde med nationale og internationale forskere.


Centerleder, professor Juleen R. Zierath siger: “Med den nye bevilling ønsker jeg at styrke vores internationale relationer og ikke mindst at organisere Metabolismecentret på en mere agil og dynamisk måde, som understøtter samarbejde mellem forskellige fagområder, som komplementerer hinanden. Grundforskning er drevet af individualister, men i dag er den basale biomedicinske forskning så kompleks, at samarbejde og synergi bør understøttes strukturelt, hvis forskere skal kunne frembringe skelsættende forskningsresultater og ny viden om forebyggelse og behandling. I den kommende periode vil vi blandt andet styrke det tætte samarbejde med den kliniske sektor og det nye Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) for dermed at intensivere synergien og samarbejdet mellem sundhedssektor og universitet.”

Direktør for Novo Nordisk Fonden Birgitte Nauntofte understreger: ”Vi er imponerede over Metabolismecentrets fremdrift siden dets etablering i 2010. Det er allerede i dag kendetegnet ved et dynamisk, internationalt forskningsmiljø. Den nye ansøgning fra centret har sat et meget højt ambitionsniveau og vi ser frem til at følge realiseringen af den stærke vision, som kan danne grobund for ny forståelse og tilgange til forebyggelse og behandling af sygdomme som overvægt og type 2-diabetes.”

Dekan Ulla Wewer siger: ”Metabolismecentret er en integreret del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og spiller en vigtig rolle i at fremme forskning, som kan styrke uddannelse og træning af den næste generation af kandidater og unge forskere.”

Rektor for Københavns Universitet, Henrik Wegener pointerer: ”Jeg forudser, at Metabolismecentrets forsknings-, uddannelses- og formidlingsaktiviteter vil føre til viden og større forståelse af kompleksiteten i metaboliske sygdomme og vil bidrage til at styrke universitets renommé og position internationalt.”

Den nye bevilling til Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research strækker sig over perioden 2018-2023.

I 2010 bevilgede Novo Nordisk Fonden 885 millioner kr. til Københavns Universitet til etablering af centret.

For mere information se centerets hjemmeside.


Kontaktinformation:
Dekan Ulla Wewer via kommunikationschef Anéh Christina Hajdu, mobil + 45 21 22 26 92

Centerdirektør, professor Juleen R. Zierath via vicedirektør, professor Birthe Høgh, mobil; 40 47 10 47