30. oktober 2018

De rige lever ikke SÅ meget længere end de fattige ... men forskellen vokser

LEVEALDER

Kvinder lever længere end mænd og rige lever længere end fattige. Statistisk set. Det ved vi godt. Men i virkelighedens verden er forskellen ikke så markant som forskere hidtil har regnet med. Ikke alle rige mennesker forbliver rige og nogle fattige mennesker undslipper fattigdom. Hvis man ikke tager højde for sådanne bevægelser mellem indkomstgrupper overvurderer man forskellen i levealder mellem rig og fattig, viser nye forskningsresultater fra Københavns Universitet.

Hvor længe kan du forvente at leve? Det er ikke kun interessant for os selv og vores nærmeste, men i særdeleshed også for vores pensionsselskab, for politikerne og for de offentlige kasser, som skal være med til at finansiere vores sundhed, pension og øvrige velfærd – ikke mindst de sidste år af vores tilværelse. Det er derfor vigtigt, at man præcist kan beregne den forventede levetid for forskellige grupper i samfundet. og at de matematiske modeller, som ligger til grund for beregningerne, er så realistiske som muligt.

I praksis er folk dog ikke nødvendigvis rige eller fattige hele livet. Faktisk viser registerdata, at halvdelen af de fattige i løbet af en 10-årig periode kommer til at tjene mere og dermed flytter sig ud af de fattigste grupper, hvor dødeligheden er højest. Tilsvarende siver halvdelen af de rige ned i grupper med lavere indkomst og kan forvente at leve kortere end dem, der forbliver rige.

Disse ”hop” mellem forskellige indkomstgrupper har hidtil ikke været medregnet i levetidsberegningerne, men nu har forskerne Claus Thustrup Kreiner, Torben Heien Nielsen og Benjamin Ly Serena fra Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI) på Københavns Universitet, udviklet en ny beregningsmetode, som tager højde for denne mobilitet i indkomst.

Forskernes resultater, som netop er offentliggjort i det prestigefyldte amerikanske videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), udfordrer levetidsberegninger, som amerikanske økonomer offentliggjorde i 2016.  De amerikanske beregninger fandt, at forskellen mellem levetiden for en rig 40-årig mand og fattig 40-årig var 6,5 år. Forskning, som startede en hed debat om ulighed i sundhed i det amerikanske samfund.

Når de danske forskere nu med den nye metode, der anvender registerdata for hele den danske befolkning i perioden 1983-2013, beregner den forventede levetid, har en 40-årige mand i en af de mest velhavende grupper* udsigt til at leve 77,6 år sammenlignet med 75,2 år for en 40-årig i en lavindkomstgruppe* (se definition i højreboks) - en forskel på 2,4 år.

For kvinder i de samme grupper er forskellen 2,2 år - kun omkring det halve af den forskel i forventet levetid, som man kommer frem til, hvis man anvender de amerikanske økonomers beregningsmetode.

HVOR LÆNGE LEVER DU?: Find din årsindkomst ved 40-års alderen (indkomsten er før skat og uden pensionsindbetalinger, førtidspension og kontanthjælp, og for ægtefæller tages gennemsnittet af jeres indkomst) og se hvor gammel du har udsigt til at blive – statistisk set baseret på dødelighedsrater i 2013. Beregningerne tager udgangspunkt i en 40-årig. Forskerne fra Center for Economic Behavior and Inequality (CEBI), Københavns Universitets har udviklet en analysemetode, som med større præcision kan beregne ulighed i forventet levetid.

- Uligheden i forventet levetid er betydeligt overvurderet, hvis man ikke tager højde for mobilitet i indkomst, sådan som vores beregningsmetode gør, og det kan lede til forkerte konklusioner om, hvad det vil koste de offentlige kasser at finansiere velfærd for befolkningen, siger ph.d.-studerende Benjamin Ly Serena.

Men forskellen vokser

Men hvis den gode nyhed er, at forskellen i forventet levetid mellem rig og fattig alligevel ikke er så stor, så er den dårlige nyhed, at set over de 30 år, som økonomernes dataanalyse dækker, er forskellen vokset betydeligt: Hvor en velhavende 40-årig i 1983 havde udsigt til at leve lidt over halvandet år længere end en jævnaldrende person med lav indkomst, så har den rige i 2013 udsigt til at leve næsten tre-et-halvt år længere.

- Vi kan ikke ud fra vores data forklare årsagen til denne voksende ulighed i levealder, men der er andre undersøgelser, der dokumenterer, at befolkningsgrupper med høj indkomst som regel også har høj uddannelse, og at de grupper har mere gavn af nye sundhedsteknologier og behandlingsmetoder, samt at de i højere grad end lavindkomstgrupper tager imod råd om at spise sundt, motionere og undlade eller begrænse fx røg og alkohol, siger Benjamin Ly Serena.

Graf - Levetid: forskellen mellem rig og fattig

FORSKELLEN VOKSER: De nye danske beregningsmetoder, som er udviklet med støtte af Danmarks Grundforskningsfond og Novo Nordisk Fonden, viser at forskellen i forventet levetid mellem rig og fattig kun er halvt så stor som tidligere antaget. Men forskellen er vokset betydeligt i de seneste 30 år.