23. oktober 2018
DIGITAL MISINFORMATION

Mis- og disinformation på sociale medier er et væsentligt samfundsproblem, der er med til svække borgernes mulighed for frit at tilgå digital information, men hvad stiller man op, når borgerne selv er med til at sprede de falske nyheder?

I det nye Puzzle Piece fra Political Ideas and Analysis sættes der fokus på, hvad den danske task-force kan prioritere i bekæmpelsen af disinformation.

Siden præsidentvalget i 2016 har fake news været i mediernes søgelys, og det er især et problem på sociale medier i USA, hvor en ny undersøgelse estimerer, at hver amerikaner i gennemsnit læste mere end én nyhed fra falske hjemmesider i perioden før, under og op til valget. Men det er ikke kun i USA, at spredningen af falske nyheder er et problem. Også i Danmark viser forskning, at bestemte grupper af danskere er tilbøjelige til at dele falske nyheder, selvom de ved, at de er falske. Flere europæiske myndigheder har udtrykt bekymring for disinformations-kampagner, og på kortet nedenfor ses de forskellige tiltag, der allerede er blevet indført for at inddæmme risici ved digital disinformation.

Kort: Europæiske tiltag mod disinformation

Tryk her for at se det interaktive kort.

I det nye Puzzle Piece fra P.I.A. fremlægges den nyeste forskning indenfor digital misinformation, som en dansk indsats vil kunne drage nytte af, og Rebecca Adler-Nissen, Frederik Hjorth og Yevgeniy Golovchenko kommer med deres anbefalinger til, hvad den danske task-force kan fokusere på. Anbefalingerne kan læses her.


P.I.A. logo

Political Ideas and Analysis er Institut for Statskundskabs offentlige policy platform.

P.I.A. har som ambition sammen med forskere, beslutningstagere og andre at afkorte afstanden fra forskning til forandring i samfundet. Vi bringer den nyeste forskningsviden i spil og bidrager derved til nye løsninger på komplekse politiske og samfundsmæssige udfordringer på dansk, europæisk og globalt plan.

Du kan altid kende P.I.A.’s politiske ideer og analyser på, at de er:

Pålidelige – viden du kan tro
Involverende – viden du kan nå
Anvendelige – viden du kan bruge

Puzzle Pieces er korte, overskuelige og digitale policy briefs, der giver dig én "brik" forskningsbaseret viden, du kan tro, nå og bruge.

Kontakt

Professor Rebecca Adler-Nissen
Institut for Statskundskab
Mail: ran@ifs.ku.dk

Telefon: 35 32 33 97

Adjunkt Frederik Hjorth
Institut for Statskundskab
Mail: fh@ifs.ku.dk

Telefon: 35 32 41 04 

Ph.d.-studerende Yevgeniy Golovchenko
Institut for Statskundskab
Mail: yg@ifs.ku.dk

Telefon: 35 33 34 18 

Postdoc Martin Møller Boje Rasmussen
Institut for Statskundskab
Mail: mbr@ifs.ku.dk
Telefon:  35 33 44 29

Line Louise Bahner
Forskerservice
Institut for Statskundskab
Mail: liba@ifs.ku.dk
Telefon: 35 33 60 89