24. oktober 2018

Forskere får mus til at tabe sig ved at efterligne effekter fra kulde og nikotin

Vinterbadning

Med inspiration fra nogle af de effekter, der kommer fra vinterbadning og rygning, har forskere fra blandt andet Københavns Universitet fundet en måde at forbedre metabolismen hos mus og få dem til at tabe sig. Det har de gjort ved at stimulere kroppens såkaldte kulde- og nikotinreceptorer.

Overvægt er et stigende problem i den vestlige verden, og halvdelen af den voksne befolkning i Danmark befinder sig i kategorien moderat til svært overvægtige. Det problem har forskere blandt andet fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, fundet en måde at bekæmpe på med en ny behandling. Behandlingen, som er testet på mus, øger energiomsætning, dæmper appetitten og giver vægttab.

Forskerne har fundet inspiration i hverdagen og undersøgt, hvorvidt de farmakologisk kunne efterligne nogle af de effekter, der kommer fra vinterbadning og rygning. Resultatet, som forskerne gerne ville fremkalde, var en øget energiomsætning, som kan ske ved kuldepåvirkning, og en hæmmet sult, som nikotin medfører. Først undersøgte de, hvordan de kunne aktivere de såkaldte kuldereceptorer – som eksempelvis bliver aktiveret ved vinterbadning. Kuldereceptorerne aktiverer nemlig kroppens såkaldt brune fedt, som forbrænder energi.

”Vi prøvede at finde de molekylærer mekanismer for, hvordan kulde øger energiomsætningen, så vi kunne efterligne dem med et lægemiddel. Vi fandt frem til en kuldereceptor - TRPM8 - og identificerede stoffet icilin, som kan aktivere den. Kuldereceptoren sidder dog ikke på det brune fedt. Det lader til, at kuldereceptoren på hudoverfladen sender et signal til hjernen, der efterfølgende aktiverer det brune fedt via nerveforbindelser,” siger lektor og medforfatter Christoffer Clemmensen, CBMR, Københavns Universitet.

”Musene blev slankere, når de fik icilin, fordi det øgede deres energiomsætning. Det bekræftede vores idé. Men den effekt, vi så, var dog ikke stærk nok til at kunne have en reel effekt for patienter, selv hvis vi kunne optimere stoffet. Hvis man vil ændre folks kropsvægt, er det ikke tilstrækkeligt alene at ramme energiomsætningen, man bliver også nødt til at få dem til at spise mindre for virkelig at skabe en negativ energibalance,” siger Christoffer Clemmensen.

En synenergieffekt på kropsvægt
Forskerne begyndte derfor at lede efter noget, som de kunne kombinere behandlingen med icilin med. Det ledte dem til at undersøge den såkaldte nikotin-receptor. Receptoren har sit navn efter nikotin, fordi det er ét af de stoffer, som kan aktivere receptoren, der blandt andet hæmmer sult. Efter en lang række test af forskellige farmakologiske stoffer, der kunne aktivere nikotin-receptorerne, fandt forskerne frem til dimethylphenylpiperazinium (DMPP).

”DMPP hæmmer ikke kun appetitten, det har også en enormt positiv effekt på glukose-metabolismen modsat eksempelvis nikotin, som har en dårlig effekt på fedt i leveren og insulinfølsomheden.  Vi kombinerede derfor icilin og DMPP, og så fik vi det, man kalder, en synergieffekt på kropsvægt. Hvilket vil sige to plus to giver mere end fire. Hver for sig giver de ikke et særligt vægttab. Men når vi giver dem sammen, så ser vi et stort vægttab,” fortæller lektor Christoffer Clemmensen.

I forsøgene havde musene et vægttab på cirka 12 procent over en periode på 20 dage, når de fik kombinationsbehandlingen. Deres metabolisme blev forbedret og glukoseintolerance forsvandt. Forskningsresultaterne er beskrevet i et nyt studie netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications. Det kræver dog flere studier for at finde ud af, om kombinationsbehandlingen har samme effekt hos mennesker.

Studiet er støttet af Alfred Benzon Fonden, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, Det Europæiske Forskningsråd, Alexander von Humboldt Foundation, Hemholtz Alliance ICEMED, the Initiative and Networking Foundation of the Hemholtz Association, Helmholtz initiativet på personlig medicin iMed og Helmholtz’ cross-program ”Metabolic Dysfunction”.

Videnskabelig artikel: ”Coordinated targeting of cold and nicotinic receptors synergistically improves obesity and type 2 diabetes”.

Kontakt:
Lektor Christoffer Clemmensen
Telefon: +45 22916333
Mail: chc@sund.ku.dk

Pressemedarbejder Cecilie Krabbe
Telefon: +45 93565911
Mail: cecilie.krabbe@sund.ku.dk