16. november 2018

Årsfest med kærlig hilsen til 1968

ÅRSFEST

Det er 50 år siden, studenteroprøret satte sit varige præg på Københavns Universitet – og på måden man styrer universiteter på i Danmark. Det blev fejret i dag ved den netop overståede årsfest. Ved årsfesten blev undervisningsprisen, innovationsprisen og studiemiljøprisen uddelt.

- Hvorfor må studenterne ikke tale ved årsfesten på deres eget universitet. […] Det var ikke kommet igennem, dersom vi ikke selv havde taget initiativet på en ganske uventet måde.

Sådan indledte psykologistuderende Finn Ejnar Madsen sin tale, da han, med hjælp af 50 demonstrerende studerende, tilkæmpede sig talerstolen under Københavns Universitets årsfest i 1968. KU’s daværende rektor Mogens Fog tilgav Finn Ejnar Madsen og tildelte ham tre minutters taletid (se link til videooptagelse af begivenheden i faktaboksen til højre).

Rektor Henrik C. Wegener på talerstolen i Festsalen
Rektor Henrik C. Wegener på talerstolen i Festsalen. Foto: Foto: Nikolai Linares.

Rektor omfavner studerende

De studerende havde ikke brug for at tilkæmpe sig talerstolen under årsfesten i dag. Nu om dage er Studenterrådets forperson selvskreven i talerrækken ved årsfesten – lige efter rektors tale. Men med en kærlig hilsen til studenteroprøret i 1968, trådte rektor Henrik C. Wegener ned fra talerstolen og gav først ordet til forperson for studenterrådet Amanda Büchert, inden han selv fortsatte sin tale:

- At forvente det uventede er altid universitetets perspektiv, fordi vi ved, at al viden er foreløbig. Den mindst ringe beskrivelse af virkeligheden gælder – indtil noget nyt dukker op. Og samfundet skal være parat til at modtage ubekvemme sandheder, selvom de ikke passer til facitlisten, sagde rektor Henrik C. Wegener med henvisning til de demonstrerende studerende i 1968.

Studerende demonstrerer mod regeringens 2%-probesparelser på rektors kontor
Studerende demonstrerer mod regeringens 2%-besparelser på rektors kontor, mens årsfesten er i gang. Foto: Henrik Korzen.

Selvom de studerende opnåede hvad de kæmpede for i ’68, er der stadig nye kampe at vinde. Studerende fra Det Humanistiske Fakultet demonstrerede foran indgangen til Festsalen, mens ministeren og de øvrige gæster ankom til årsfesten. Under overskriften "Stop nedskæringerne - Start investeringerne" kritiserede de regeringens 2%-besparelser på uddannelsesområdet. Og senere, mens årsfesten var i gang, invaderede de kortvarigt rektors kontor.

Dagens happening forhindrede ikke rektor i at afvikle årsfesten efter (dreje)bogen: Årets undervisningspris, innovationspris og studiemiljøpris blev uddelt. Æresdoktorer og doktorer blev proklameret. Og studerende, der har besvaret universitetets prisopgaver, fik overrakt deres velfortjente guld- eller sølvmedalje.

Se videopræsentation af modtagerne af undervisningsprisen, innovationsprisen og studiemiljøprisen.

Undervisningsprisen: Jura-professor med passion og omfattende viden

Professor MSO Andreas Bloch Ehlers fra Det Juridiske Fakultet modtager årets undervisningspris. Andreas Bloch Ehlers underviser i faget ’Erstatning og kontrakt’ og får bl.a. prisen for sin interaktive og livlige undervisning og for at skabe et helt unikt læringsmiljø. Der er fuldt fremmøde til Andreas’ undervisning og studerende fra andre hold strømmer også til for at deltage i undervisningen, lyder det i indstillingen.

Innovationsprisen: Botaniker udvikler app, der redder sårbare økosystemer

Seniorforsker Ida Theilade fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi modtager årets innovationspris for initiativet ”It’s Our Forest Too”. Sammen med studerende, NGO’er og en it-virksomhed har hun udviklet en app, som hjælper lokale skovpatruljer med at dokumentere og forhindre ulovlig skovhugst i Cambodia. Initiativet har vist, at lokalbefolkninger kan spille en vigtig rolle i overvågning og beskyttelse af miljøet.

Studiemiljøprisen: Pusterummet forebygger stress blandt medicinstuderende

Pusterummet er en studenterdrevet forening, som med temaaftener, månedlige hyggemøder og en mentorordning, forsøger at skabe ’pauser’ for studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Målet er at øge trivslen ved blandt andet at tale åbent om stress, præstationskrav og de andre udfordringer, man møder som studerende.

Kontakt

Kommunikationsrådgiver Christian Hedegaard
Tlf.: 31 14 87 82
Mail: ch@adm.ku.dk