15. november 2018

Fæcestransplantation kan måske beskytte for tidligt fødte mod dødelig tarmsygdom

Donorafføring

For tidligt fødte børn har ofte svære problemer med mave-tarm-kanalen og derfor stor risiko for at udvikle livstruende tarmbetændelse. Nu viser forskere fra Københavns Universitet i et grisestudie, at overførsel af fæces, som er taget fra sunde grise, ændrer tarmens sammensætning af bakterier i for tidligt fødte og beskytter mod den dødelige tarmsygdom nekrotiserende enterokolitis (NEC).


Hvert år fødes 5-10 procent af alle børn i verden for tidligt. Organer og immunforsvar er på dette tidspunkt ikke færdigudviklede, og derfor er børnene meget modtagelige for svære infektioner. Et af de velkendte problemer med for tidligt fødte børn er mave-tarm-kanalens umodenhed, som blandt andet fører til overfølsomhed for bakterier. Nu giver et nyt studie fra biomedicinske forskere på Københavns Universitet dog håb til de små børn.

I studiet har forskerne ved hjælp af for tidligt fødte grise afprøvet fæcestransplantation - en ny type behandling hos for tidligt fødte -  og påvist en reduktion i forekomsten af den dødelige tarmsygdom nekrotiserende enterokolitis (NEC).

”Vi kan beskytte tarmen i de for tidligt fødte grise ved at overføre fæces fra raske donorgrise via endetarmsåbningen. Dyrenes sammensætning af tarmbakterier ændres markant, og der kommer 75 procent færre tilfælde af NEC. Og det er vigtigt, for mange børn dør af sygdommen. Hvis resultaterne kan overføres til for tidligt fødte børn, kan denne behandling redde liv og måske nedsætte forbrug af antibiotika til disse patienter,” siger medforfatter til studiet Per Torp Sangild, professor på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet.

Kamp om tarmbalancen
Forskerne har undersøgt 130 for tidligt fødte grise i studiet. De har valgt grise som forsøgsdyr, da deres mave-tarm-kanal er meget lig menneskers og desuden udvikler en svær tarmbetændelse, der er sammenlignelig med NEC.

Lægevidenskaben har ikke detaljeret kendskab til, hvorfor for tidligt fødte børn udvikler denne voldsomme betændelse i tarmen, som er dødelig i op mod 40 procent af tilfældene, men tarmens bakterier spiller en afgørende rolle.

”Tarmen er som en frontlinje, hvor den nyfødte og dens iboende bakterier skal kommunikere med hinanden for at oprette en fredelig sameksistens. Men den umodne tarm er sandsynligvis ikke klar til at tage styringen og har derfor brug for gavnlige bakterier, der bidrager til at skabe balance i systemet. Og den rigtige sammensætning af bakterier lader til at have afgørende betydning. Fra tidligere studier i grise ved vi, at hverken probiotika eller moderens fæces er så effektive som denne fæcestransplantation,” forklarer Anders Brunse, ph.d. på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab og førsteforfatter til studiet.

Den vigtige normalflora
I studiet har forskerne målt, hvordan tarmens bakteriesammensætning ændrer sig hos de for tidligt fødte grise efter fæcestransplantation. Her kan de se, at bakterierigdommen øges, samt at der introduceres bakterier, som udgør dele af tarmens normalflora.

”Ved at benytte fæcestransplantation umiddelbart efter fødsel, er det formentlig muligt at opnå hurtigere stabilitet i tarmens bakteriesammensætning. Dette kan være en støtte til at udvikle modstandsdygtighed mod tarmbetændelse,” siger medforfatter til studiet, Thomas Thymann, professor MSO på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab.

Studierne er en del af NEOMUNE-projektet og er støttet af Innovationsfonden.

Læs hele studiet “Effect of fecal microbiota transplantation route of administration on gut colonization and host response in preterm pigs” hos ISME.

Kontakt
Professor Per Torp Sangild
pts@sund.ku.dk
+45 35 33 26 98

Pressemedarbejder Mathias Traczyk
mathias.traczyk@sund.ku.dk
+45 93 56 58 35