14. december 2018

Engageret lektor bliver prodekan for uddannelse på Det Juridiske Fakultet

NY PRODEKAN

Lektor Kristian Cedervall Lauta ansættes som prodekan for uddannelse ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet

Kristian Cedervall Lauta
Fotograf Joshua Gross

Lektor Kristian Cedervall Lauta tiltræder pr. 1. februar 2019 som prodekan for uddannelse på Det Juridiske Fakultet.

”Jeg glæder mig til at byde Kristian velkommen i stillingen”, siger dekan Jacob Graff Nielsen.

”Det Juridiske Fakultet igangsatte i starten af 2018 et ambitiøst strategiarbejde, som skal sikre at vi også fremover udvikler innovative og excellente forsknings- og uddannelsesniveauer. Vi har derfor en stor opgave over for os med at udvikle vores uddannelser, så de hviler på den nyeste forskning, stemmer overens med de studerendes ønsker og matcher omverdenens behov. Kristians stærke uddannelses- og forskningsmæssige baggrund og hans dybtfølte engagement i uddannelsespolitik vil være en stor styrke i dette arbejde”

Tværfaglighed og vilje til forandring

Kristian Cedervall Lauta er uddannet jurist fra Københavns Universitet, hvor han afsluttede sin ph.d. i 2012. Han har været lektor på Det Juridiske Fakultet siden 2016, og har beskæftiget sig med det relativt nye forskningsfelt katastroferet, herunder specifikt fordeling af ansvar, menneskerettigheder og bedre regulering.

Han har bl.a. erfaring med ledelse af det tværdiciplinære forskningsprojekt Changing Disasters, som formand for Copenhagen Center for Disaster Research – COPE og i den kollektive ledelse af Københavns Universitets Center for Bæredygtighedsforskning. Kristian er medlem af Videnskabernes Selskabs Unge Akademi.

Allerede under sin studietid var han meget engageret i uddannelsespolitik, en interesse som har fulgt ham gennem sit virke som forsker og underviser. Kristian har i en årrække udbudt en række innovative undervisningsforløb, hvor de studerende har haft til opgave at løse globale samfundsudfordringer, at afvikle en forskningsworkshop eller selv taget del i udviklingen af kurset undervejs. Senest er Kristian af Akademiet for Talentfulde Unge blevet kåret til årets underviser 2018 for sit undervisningsforløb om menneskerettigheder.