20. december 2018

Forskertalenter skal puffes ud af comfort zonen

talentudvikling

Københavns Universitet lancerer nyt talentudviklingsprogram, UCPH Forward, der fra 2019 tilbyder ambitiøse forskertalenter et skræddersyet udviklingsforløb. Talentprogrammet har fokus på at krydse faglige grænser og skabe original forskning og sigter målrettet mod at udvikle dygtige forskere såvel som dygtige ledere. Bag programmet står de to topforskere, professor Marie-Louise Bech Nosch og professor Jens Hjorth.

KU søsætter nu et udviklingsprogram for de største forskertalenter. 24 personer er som de første udvalgt til at gennemføre programmet, der er udviklet af to af KU’s absolutte topforskere. Programmet er et led i universitetets strategi 2023 ’Talent og samarbejde’ og handler om at lade forskere mødes på tværs af fag for at ruste dem bedst muligt til at kunne bidrage til løsning af nogen af verdens allerstørste udfordringer.

- I en verden i hastig forandring og præget af komplekse globale udfordringer som klima, sundhed, migration og sikkerhed, er der mere end nogensinde brug for talentfulde forskere, der tør vove pelsen og mestrer at tænke ud af boksen og på tværs. Det er derfor vi opretter UCPH Forward, siger rektor Henrik C. Wegener.

Foto: Nikolai Linares
Bag det nye talentprogram står de to topforskere, professor Marie-Louise Bech Nosch og professor Jens Hjorth, der begge brænder for at give deres erfaringer videre til en ny generation af forskere. Foto: Nikolai Linares

Topforskere som rollemodeller

Talentudviklingsprogrammet UCPH Forward er blevet til på initiativ fra de to succesfulde KU-professorer Marie-Louise Bech Nosch og Jens Hjorth. De to kommer fra hvert sit fagområde, den ene fra humaniora og den anden fra naturvidenskab. Til fælles har de en dyb passion for forskning og mangeårige erfaringer med, hvad der som ung ambitiøs forsker skal til for at udvikle nye forskningsfelter og skabe et samarbejdsklima, der giver forskningsmæssige resultater i international topklasse. Det er blandt andet de erfaringer de gennem det nye program ser frem til at kunne give videre til næste generation af forskertalenter.

- Det er meget tydeligt, at vi med det første hold står overfor meget forskellige, meget dygtige og meget engagerede mennesker, der er optaget af at udvikle både den forskning, de står med – og sig selv som personer. Det er netop det, vi havde drømt om, og vi glæder os til at understøtte dem hver især, og til at se hvordan det kan styrke såvel forskningen som de forskningsmiljøer, talenterne er en del af, siger professor Marie-Louise Bech Nosch.

Drømme kan ændre verden

De 24 forskere, der nu begynder det etårige talentudviklingsprogram er udvalgt på baggrund af deres videnskabelige meritter såvel som deres personlige motivation for udvikling fagligt og ledelsesmæssigt. Talenterne er ud fra ansøgninger udvalgt af en komite bestående af repræsentanter fra alle universitetets seks fakulteter. I vurdering af ansøgningerne til UCPH Forward programmet har komiteen lagt vægt på ansøgernes evne til at formulere deres drømme, udfordringer og visioner, samt deres evne til at lede arbejdsfællesskaber.

- Det her handler om at skabe gode rammer for forløsning af den enkelte forskers potentialer, vel og mærke med fokus på at krydse faglige grænser og skabe original forskning. Vores ambitionen er, at vi gennem programmet bidrager til at skabe både dygtige forskere og dygtige ledere, der er solidt rustet til fremtiden. Det har universitetet brug for, og det har samfundet brug for, siger professor Jens Hjorth.

24 unge forskere er som de første udvalgt til at gennemføre programmet. Foto: Nikolai Linares
24 unge forskertalenter er som de første udvalgt til at gennemføre programmet. Foto: Nikolai Linares

Tværfaglighed og rum for det originale

Et af de helt centrale elementer i UCPH Forward, er et fokus på interdisciplinært samarbejde, noget som de to forskere bag programmet er overbeviste om vil være omdrejningspunktet for mange nye landvindinger og afgørende for udviklingen af nye forskningsideer i fremtiden.

- En del af programmet er lagt an på, at forskertalenterne skal ud af deres comfort zone og prøve kræfter med felter og discipliner, de ikke kender til i forvejen, og meget gerne uden for universitetsverdenen. Helt konkret betyder det, at hver deltager skal udstationeres midlertidigt, fx i en virksomhed eller organisation, for at udveksle erfaringer og færdigheder med medarbejderne, fortæller Marie-Louise Bech Nosch.

Professor Jens Hjorth håber desuden, at programmet kan være med til at skabe rum for udfoldelsen af originale idéer og tilgange og ser frem til at kunne understøtte deltagerne i at finde deres egne veje gennem forskerkarrieren. Han peger på, at en de vigtigste pointer i talentudviklingsprogrammet netop er mødet med forskere, der arbejder i felter, der er helt forskellige fra ens eget.

Se listen med de 24 forskertalenter her.