7. december 2018

Genom- og mikrobiomforsker hædres med Niels A. Lassen Prisen

Pris

Professor Oluf Borbye Pedersen modtager i år Niels A. Lassen Fondens hæderspris. Han bliver tildelt hæderen på baggrund af sin nyskabende forskning inden for genom- og mikrobiomforskning. Prisen overrækkes på Niels A. Lassens fødselsdag den 7. december.


Niels A. Lassen Prisen uddeles hvert år til forskere, der har gjort sig særligt bemærket inden for sundhedsvidenskab. Fonden bag prisen er indstiftet til ære for Niels A. Lassen, der anses som en af de mest betydningsfulde danske lægevidenskabelige forskere i det 20. århundrede.

Modtageren af prisen i 2018 er Oluf Borbye Pedersen, professor og forskningsleder på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Han hædres for en karriere med en række internationalt anerkendte  gennembrud inden for genom-og mikrobiom-forskning. Prisen består af en guldmedalje og 25.000 kroner.

”Jeg er taknemmelig for at modtage en pris, der bærer Niels A Lassens navn. Han var en person, hvis arbejdsmåde og nyskabelser er en betydelig inspiration for mit eget videnskabelige arbejde. Det er en meget værdsat anerkendelse af den forskning, som mine forskerhold og jeg har udført dels for at kortlægge sårbarheder i vores egen arvemasse, som øger risikoen for metabolisk sygdom og dels for med DNA-teknikker at forstå hvilken betydning det komplekse samfund af tarmbakterier har for vores helbred,” siger Oluf Borbye Pedersen.

I begrundelsen for tildelingen af prisen nævner Niels A. Lassen Fonden også OIuf Borbye Pedersens diabetesforskning. En af de internationalt mest kendte milepæle er det såkaldte ”Steno 2-studie” som blev påbegyndt i begyndelsen af 1990’erne, og som viser at intensiv behandling af blodsukker, blodtryk og fedtstoffer i blodet over mange år forlænger livet med 8 år for patienter med type 2 diabetes. Resultaterne fra Steno-2 studiet danner i dag grundlaget for behandling af diabetes verden over.

Om Oluf Borbye Pedersen
Oprindeligt er Oluf Borbye Pedersen uddannet læge fra Århus Universitet, og her forsvarede han også guldmedalje- og doktorhandlinger. Han har ad to omgange over flere år været gæsteprofessor på Harvard University og efterfølgende i 1,5 år på kinesiske universiteter. Han var i 2008 én af grundlæggerne af Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Han er forfatter eller medforfatter til hundredvis af videnskabelige artikler i højtprofilerede tidsskrifter, der citeres godt 10.000 gange hvert år af andre forskere.

Om Niels A. Lassen Prisen
Prisen uddeles af Niels A. Lassen Fonden, som blev etableret i 1999 til minde om professor, overlæge, dr.med. Niels A. Lassen (1926-1997). Han var en af det 20. århundredes mest betydningsfulde sundhedsvidenskabelige forskere i Danmark. Niels A. Lassen var tilknyttet Bispebjerg Hospital, og prisen uddeles på hospitalets forskningsdag, 7. december, som også er Niels A. Lassens fødselsdag.

Prisuddelingen
Prisuddelingen finder sted fredag den 7. december på Uddannelsescentret ved Bispebjerg Hospital. Klokken 14.30 holder Oluf Borbye Pedersen sit foredrag ”Mikrobiel diabetologi - om bakteriers mulige rolle i patogenesen til diabetes.” 

Kontakt:
Professor Oluf Borbye Pedersen
oluf@sund.ku.dk
+45 29 38 25 26

Pressemedarbejder Mathias Traczyk
mathias.traczyk@sund.ku.dk
+45 93 56 58 35