12. december 2018

Kandidat i social datavidenskab

HELT NY UDDANNELSE

Året slutter med en glædelig uddannelsesnyhed på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har prækvalificeret en helt ny kandidatuddannelse i social datavidenskab og de første studerende vil begynde på uddannelsen i september 2020.

Her vil de kommende kandidater i social datavidenskab blandt andet lære nye metoder til at analysere 'big data', kombineret med solide samfundsvidenskabelige kernefagligheder. Data som fx jobopslag på nettet, diskussioner og tråde på Twitter og Facebook, offentlige eller private databaser, indkøbsstatistikker fra webshops og fysiske butikker og andre store data-sæt.

Det er nemlig alt sammen data, som er fuld af information om vores adfærd, hvad vi tænker og hvordan vi relaterer til hinanden socialt, og som dermed kan bruges til at forudsige og påvirke, hvordan verden udvikler sig.

- Vores undersøgelser viser at erhvervslivet er meget sulten på kandidater, der lige præcis forstår at koble samfundsvidenskabens viden om menneskers ageren med evnen til at håndtere og analysere store datasæt – og det gælder også de offentlige arbejdsgivere. Arbejdsmarkedet ser i højere og højere grad behovet for sådanne kombinationsfagligheder, i tillæg til rene dataanalytikere. Vores kommende kandidater i social datavidenskab vil i høj grad kunne løfte de opgaver for deres kommende arbejdsgivere, siger prodekan for uddannelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Andreas de Neergaard.

Figur: Antal månedlige opslag, der erfterspørger kandidater med datavidenskabskompetencer
Kilde: SODAS

Alle fem institutter på SAMF har deltaget i udviklingen af den nye uddannelse, hvor underviserne blandt andet bliver forskere fra Copenhagen Centre for Social Data Science (SODAS), som netop undersøger mulighederne for, hvad vi kan gøre med social datavidenskab.

- Vi har udviklet en fælles uddannelse som inkluderer metoder og dimensioner fra alle vores fag, for vi kan høre på arbejdsgiverne, at der er en stor interesse for kandidater, som netop kan gå på tværs i deres metoder og analyser. Kombinationen af kvalitativ og kvantitativ forskning er en helt ny type faglighed, som vi her udvikler, fortæller studieleder på Sociologisk Institut Charlotte Baarts, der har været med til at skrive ansøgningen til ministeriet.

Uddannelsen er normeret til 120 ECTS-point og kommer til at foregå på engelsk, da virksomhedssproget i mange af de firmaer, som vil ansætte de kommende cand.soc.'er i social datavidenskab er engelsk, og dimittenderne skal kunne indgå i meget internationale arbejdsmiljøer både i Danmark og udenfor landets grænser.

- Det er et område i kraftig vækst, og personer med kompetencer og erfaring er meget efterspurgte, derfor forventer vi også stor mobilitet på arbejdsmarkedet, herunder rekruttering af internationale medarbejdere – det viser vores analyse meget tydeligt, siger Andreas de Neergaard.

Forskerne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kender allerede de studerendes store interesse for social datavidenskab, fx i form af sommerkurser. Senest i august i år, hvor 120 studerende fra både KU, andre universiteter og en række virksomheder brugte tre uger af deres sommerferie indendørs på at lære selv at hente, samle og analysere enorme mængder sociale data i kurset 'Introduction to Social Data Science'.

Fakultetet er også med i en ny uddannelse i datalogi-økonomi som udbydes af Datalogisk Institut på SCIENCE med start fra september 2019.

FAQ