24. december 2018

Pres på madbudgettet er koblet til usund kost og dårligt psykisk helbred i mindst 100.000 danske husstande

fødevarer

Et betydeligt antal danskere oplever, at de er så hårdt presset på budgettet, at der ikke er råd til nok mad. Det gælder særligt enlige forældre og folk på overførselsindkomst, som samtidig har mere usunde kostvaner, dårligere psykisk velvære og lavere livskvalitet end den øvrige befolkning. Det viser en stor undersøgelse fra Københavns Universitet, som er den første af sin slags i Danmark.

En stor undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at når man er presset på madbudgettet - hvad der i international forskning betegnes som at have usikker eller endda meget usikker adgang til fødevarer - går det ud over madens kvalitet. Samtidig har folk med usikker adgang til fødevarer lavere livskvalitet og lavere psykisk velvære.

Det er første gang, at man i Danmark har lavet en så omfattende repræsentativ befolkningsundersøgelse af dette område. Undersøgelsen er baseret på målemetoder fra USA, hvor myndighederne løbende overvåger forekomsten af usikker adgang til fødevarer. Undersøgelsen anslår, at godt 8 % af de danske husstande er ramt af fødevareusikkerhed og altså ofte ikke har penge til at købe nok mad. Det svarer til over 200.000 husstande.

Det endelige omfang af fødevareusikkerhed i Danmark er dog forbundet med en vis usikkerhed. Undersøgelsen er nemlig baseret på en kombination af internet-besvarelser og telefoninterviews, og de to spørgemetoder har givet forskellige resultater. Hvor forekomsten af usikker adgang til fødevarer er 4 % ved telefoninterview, er tallet 10 % blandt dem, der har svaret via internettet.

”Vi mener forklaringen på de forskelle, vi finder, er, at folk i højere grad rapporterer om vanskelige forhold, når de ikke har en levende person i den anden ende, som det er tilfældet med de telefonbaserede interviews”, siger Lektor Thomas Bøker Lund fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, som har arbejdet med undersøgelsen.

”Det nøjagtige omfang af fødevareusikkerhed i Danmark bør undersøges nærmere. Men ud fra vores undersøgelse og data fra FNs fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) kan vi sige, at i hvert fald 4-5 % af de danske husstande har en usikker adgang til fødevarer, hvilket svarer til over 100.000 husstande. Og det er alligevel påfaldende mange i en velfærdsstat som Danmark,” siger professor Lotte Holm fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, som har ledet undersøgelsen sammen med tidligere lektor Annemette Ljungdalh Nielsen.

Det er især folk med lave indkomster og enlige forsørgere, der rammes af usikker adgang til fødevarer. Det gælder hver fjerde enlige forsørger og mellem 31 og 48 % af de danske husholdninger, der modtager kontanthjælp, invalidepension eller dagpenge.

Låner penge til mad af familie og venner

I den situation forsøger folk at tilpasse deres fødevareforbrug på forskellige måder, viser undersøgelsen. Blandt andet strækker de maden og fylder op med billige og mættende ingredienser, de sænker kvaliteten på deres mad, de begrænser eller holder op med at invitere gæster, og de låner penge til mad eller bliver afhængige af at få mad foræret af familie og venner. Jo mere økonomisk pressede husholdningerne er, jo mere indgribende tilpasninger foretager de, og jo stærkere sammenhæng er der til usund kost, lavt psykisk velvære og livskvalitet.

”Resultaterne peger på, at vi ikke kan gå ud fra, at alle i dagens Danmark har mulighed for at få tilstrækkelig og nærende kost. Om det er en ny udvikling, kan vi ikke afgøre. Vi ved ikke, hvordan situationen var for fx 10 år siden, da der ikke tidligere er foretaget danske målinger af befolkningens adgang til mad,” siger Lotte Holm.

Hun tilføjer:

”Der er brug for, at der bliver fulgt op på undersøgelsen. Vores data blev indsamlet i 2015, og siden da er kontanthjælpsloftet blevet genindført, og forskellige sociale ydelser er sænket. Derfor kan tingene have ændret sig i en negativ retning. På den anden side er flere mennesker kommet i arbejde over de senere år, hvilket kan have en positiv effekt.”

Forskerne mener, at der fremover er brug for at følge med i, hvor mange og hvem der bliver ramt af usikker adgang til fødevarer i Danmark, og hvilke konsekvenser det har for menneskers sundhed og velbefindende.

LÆS MERE OM UNDERSØGELSEN HER