14. december 2018

Retningslinjer må ikke skabe usikkerhed om akademisk frihed

Personalepolitik

Studerende og medarbejdere er inviteret til internt debatmøde om personalepolitiske retningslinjer på Københavns Universitet den 20. december. Herefter vil Hovedsamarbejdsudvalget vurdere, om de kan omskrives, så der ikke kan opstå tvivl om den akademiske frihed.

Der kommer ikke såkaldte ’safe spaces’ eller støtte fra ledelsen til en vilkårlig krænkelseskultur på Københavns Universitet. Klager over undervisningen tages alvorligt, men fører ikke automatisk til kritik af underviserne, hvor forskerne skal retfærdiggøre det, de vælger at undervise i og måden de underviser på.

Det udtaler rektor Henrik C. Wegener efter, at Weekendavisen i dag bringer en artikel om Københavns Universitets nultolerance over for mobning og chikane. Artiklen beskriver en sag, der er afsluttet, hvor en forsker på Det Humanistiske Fakultet blev kritiseret af flere studerende for bl.a. forskelsbehandling og uacceptabel adfærd.

Fakultetet har behandlet sagen i efteråret bl.a. på baggrund af universitetets retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd. Universitetet må ikke kommentere konkrete personalesager. Men ifølge Weekendavisen er sagen endt med, at ledelsen har støttet den pågældende medarbejder men dog udtalt kritik af enkelte forhold.

Studerende skal ikke pakkes ind i vat

Det første grundprincip i universitetets personalepolitik er: ”KU værner om ytrings- og forskningsfriheden og giver rum for alle medarbejderes kreative, faglige udfoldelse under ansvar over for fællesskabet og universitetets målsætninger. Den enkelte medarbejder har indflydelse på og medansvar for, hvordan arbejdet tilrettelægges og udføres.”

Rektor Henrik C. Wegener mener fortsat ikke, der er tegn på, at medarbejdernes frihed til at forske og undervise er truet. Han siger:

- Det er ikke nyt, at universitetet løbende behandler klager over undervisningen. Hvis der rettes alvorlige klager over medarbejdere, er det ledelsens ansvar at undersøge og udrede sagen fair og upartisk. Der må omvendt ikke være anledning til at så tvivl om den akademiske frihed. Vi lytter til den kritik, der er rejst af, at vores retningslinjer er uklare, og jeg har foreslået Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) mellem medarbejdere og ledelse, at vi drøfter en ændring af dem. Vi må aldrig pakke de studerende ind i vat. Samtidig skal vi også kunne beskytte dem, der bliver udsat for mobning og chikane.”

Ingen stigning i personalesager om undervisning

En hurtig optælling af antallet af personalesager viser, at der er registreret ca. 140 klager over medarbejdere i perioden 2012 – 2018. Heraf udgør studerendes klager over undervisere ca. 60. Der er ikke tegn på flere klager på området i løbet af de sidste par år. Antallet af klager er vist i figur 1  herunder.

Figur 1. Udvikling i antal personalesager om undervisning m.v.

HSU har indbudt til debatmøde internt på universitetet om retningslinjerne den 20. december. Retningslinjerne er udarbejdet i universitetets Personalepolitiske Udvalg og vedtaget enstemmigt af Hovedsamarbejdsudvalget, hvor ledelse og medarbejdere er repræsenteret.

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation
Jasper Steen Winkel
jsw@adm.ku.dk 
Mobil: 28 75 42 62

Talsperson vedrørende krænkelser og 'safe spaces':
Institutleder Stuart James Ward, Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet:
stuart@hum.ku.dk 
Mobil: 30 30 81 64