24. januar 2019

Reviderede retningslinjer mod chikane klar til sommer

Krænkelser

Københavns Universitet vil i foråret drøfte, hvordan retningslinjer til håndtering af mobning og chikane kan justeres, så der ikke kan stilles spørgsmål til f.eks. forskernes akademiske frihed. Teksten vil ligge klar omkring Sankt Hans.

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) på Københavns Universitet har 23. januar 2019 drøftet universitetets retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd som seksuel chikane og mobning.

Drøftelsen fandt sted i forlængelse af universitetets interne debatmøde 20. december 2018, hvor 150 medarbejdere og studerende drøftede baggrund for og formål med, at KU har opsat rammer for, hvordan universitetet vil agere i tilfælde af chikane og mobning. Ved debatmødet blev temaet foldet ud bl.a. gennem eksempler på, hvad der kan opleves som krænkelse i en universitetskontekst, og hvilke erfaringer der kan trækkes på fra især udlandet. Der kom også bud på konkrete justeringer af retningslinjen og på, hvordan sager kan håndteres.

Medarbejdere og studerende bliver inddraget

HSU besluttede på mødet at igangsætte en revision af retningslinjen. Arbejdet varetages i HSU´s personalepolitiske udvalg PPU, hvor der både sidder tillidsrepræsentanter og medlemmer af ledelsen. Undervejs i arbejdet vil såvel medarbejdere som studerende blive inddraget. Den nuværende retningslinje gælder, indtil der er er enighed om en revideret udgave.

Rektor Henrik C. Wegener og tillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand udgør HSU´s formandskab.

- Ledelsen og medarbejderne i HSU er enige om, at vi har brug for en grundig intern drøftelse af retningslinjen. Vi ønsker ikke at tage luften ud af disse drøftelser ved på forhånd at stille konkrete forslag til ændringer i retningslinjen. Men det er samtidig vigtigt at slå fast, at universitetet har brug for at have en retningslinje, der sætter rammerne for et trygt og godt arbejds- og studiemiljø, siger Ingrid Kryhlmand.

- HSU var enige om de nuværende retningslinjer, men det har vist sig, at der er mange forskellige fortolkninger af dem. Vi vil nu se på, om vi kan favne nogle af de bekymringer, som der har været. Målsætningerne er at skabe det bedst mulige arbejds- og studiemiljø og gøre det tydeligt for alle, hvordan universitetet agerer i sådanne ofte vanskelige sager, siger Henrik Wegener.

Kontakt

Formand for PPU
Dekan Kirsten Busch Nielsen
kbn@teol.ku.dk
Tlf.: 60 39 04 61