28. februar 2019

Universitetsalliance skal skabe europæiske uddannelser

Samarbejde

Københavns Universitet bliver nu medlem af universitetsalliancen 4EU+, der skal uddanne europæere, som kan samarbejde på tværs af sprog, grænser og fagligheder. 4EU+ har netop søgt om midler til samarbejdet gennem Erasmus-programmet.

Københavns Universitet er inviteret med i en ny europæisk universitetsalliance. Alliancen hedder 4EU+ og består af seks universiteter. Ud over Københavns Universitet er det universiteterne i Heidelberg, Milano og Warszawa samt Sorbonne i Paris og Charles University i Prag.

Visionen er at skabe en fælles 4EU+ identitet samt at integrere fysiske og virtuelle campusser. Rektorerne ønsker blandt andet at udvikle fælles uddannelser inden for alliancens fire flagskibe (se faktaboks).

Det knopskyder med nye alliancer i Europa

4EU+ er stiftet som følge af Europa-Kommissionens ’European Universities Initiative’, hvis mål er at uddanne en ny generation af kreative europæere, der kan samarbejde på tværs af sprog, grænser og fagligheder med henblik på at adressere de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor. Kommissionen ønsker at tilskynde universiteterne til at etablere netværk, som dels vil gøre det muligt for studerende at opnå europæiske bachelor- og kandidatgrader og dels vil styrke de europæiske universiteters internationale konkurrenceevne.

I første omgang udbyder Europa-Kommissionen 30 millioner euro under EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Midlerne, som bliver uddelt til seks forskellige universitetsalliancer, skal bruges til at afsøge forskellige modeller for samarbejde.

- Det er en spændende vision, Europa-Kommissionen har præsenteret. Det er nemt at få øje på forhindringerne, når man taler om fælles universitetsgrader, deling af forskningsinfrastruktur og så videre. Men hvis vi skal overkomme forhindringerne, er vi nødt til at samarbejde. Og så skal vi have politikerne i tale, for der er også nationale barrierer, der skal overvindes. Det tyder på, at der er lydhørhed nu, og det bør vi udnytte, siger prorektor Bente Merete Stallknecht.

Universitetsnetværkene er et nøgleinitiativ i Kommissionens arbejde med at opbygge et Europæisk Uddannelsesområde senest i 2025. Prorektor Bente Merete Stallknecht forventer derfor, at KU gennem deltagelse i 4EU+ får bedre muligheder for at præge EU’s fremtidige forsknings- og uddannelsespolitik og søge midler fra EU’s forsknings- og uddannelsesprogrammer.

De bedste universiteter i Europa

En del af opgaven med at styrke de europæiske universiteters internationale konkurrenceevne handler også om at lære af hinanden. Rektor ser meget frem til samarbejdet i 4EU+:

- De seks universiteter i 4EU+ er hver især førende i deres hjemland, så det er gode universiteter, vi nu kommer i klub med. Det er traditionsrige universiteter, som vi kan lære meget af, og jeg ser frem til at samarbejde med dem på alle fronter inden for både uddannelse og forskning. Vi er ikke kun med for at lære. KU er helt oppe i den europæiske topklasse hvad angår hjemtag fra Horizon 2020 og placering på de internationale universitetsrankings, så vi kan bruge netværket til at lære fra os og udbrede den danske praksis på forsknings- og uddannelsesområdet, som vi har bygget op over de sidste 30 år, siger rektor Henrik C. Wegener.

De seks universiteter har i dag (28. februar 2019) indsendt en formel ansøgning til opslaget om ”European Universities”. Der forventes svar inden sommerferien i år.