25. februar 2019

Verdens første atlas over huden ser dagens lys

Atlas over huden

Forskere fra Købehavns Universitet har lavet det første atlas over menneskehudens proteinsammensætning. Det bliver i dag offentliggjort på et videnskabeligt symposium ved indvielsen af universitetets nye hudforskningscenter. Atlaset bygger på supercomputeranalyser og giver uvurderlig viden om psoriasis, eksem, allergi og autoimmune sygdomme.


Huden er det organ, som danner kroppens grænse mod omverdenen. Huden tjener forskellige formål. Den beskytter kroppen mod påvirkninger udefra som varme, kulde, stråling eller bakterier og medvirker til at holde et stabilt indre miljø i kroppen.

Nu har forskere fra Københavns Universitet undersøgt store mængder data fra vævsprøver i huden for at kortlægge hudens molekyler og deres funktioner. Det folder de ud i verdens første atlas over menneskehuden - ”The Proteomic Skin Atlas”. 

Forskerne har anvendt overskudshud fra operationer til at opdele huden i dens forskellige lag og isolere immunforsvarets celler fra huden. Herefter er proteinindholdet i disse prøver analyseret. Resultatet er en karakterisering af næsten 11.000 proteiner, mange af dem ukendt fra tidligere i huden.

”Formålet med atlaset er at karakterisere den raske menneskehuds molekylære sammensætning, så vi kan sammenligne den med sygdomsramt hud. Udover at få en bredere forståelse af biologien i menneskets hud, kan vi nu ved hjælp af hudbiopsier afdække, hvad der fører til sygdomme og hvordan de udvikler sig”, siger adjunkt Beatrice Dyring-Andersen fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research. 

En opdagelsesrejse i huden
Hver fjerde bliver ramt af en hudsygdom i deres levetid og hudsygdomme som psoriasis, eksem og autoimmune sygdomme kan være invaliderende og nedsætte livskvaliteten mærkbart.

Det nye atlas er derfor et kærkomment ”skattekort” for forskerne i det nye LEO Foundation Skin Immunology Research Center på Københavns Universitet, der vil bruge atlaset til at finde nye veje til behandling og måske helbredelse af psoriasis, eksem, autoimmune sygdomme og andre lidelser blandt de 3.000 kendte hudsygdomme.                 

”Atlaset kan føre os ind nye områder af huden og give indsigt i molekyler og proteinnetværk, som vi ellers aldrig ville kunne identificere. Det er lidt som at være opdagelsesrejsende med et kort til nye guldgruber af viden inden for immunologien”, siger centerdirektør og professor Niels Ødum fra LEO Foundation Skin Immunology Research Center.

Datadreven hudforskning
The Proteomic Skin Atlas er baseret på analyser af vævsprøver med såkaldt massespektrometri, der kan registrere detaljerede proteinforekomster i celler. Analyserne giver forskerne meget store mængder data som bliver bearbejdet med avancerede computeralgoritmer. Denne type forskning er kendt som Proteomics og har på mange måder revolutioneret den moderne lægemiddelforskning.

”Den hurtige teknologiske udvikling giver helt nye muligheder for proteinanalyser i væv og blodprøver. Atlaset består af store mængder data og vi ser frem til, at hudforskere over hele verden dykker ned i materialet og accelerer forskningen inden for et ellers underprioriteret område”, siger professor Matthias Mann fra Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research på Københavns Universitet.

Kontaktoplysninger
Adjunkt Beatrice Dyring-Andersen
Telefon: +45 35 33 74 36
Mail: beatriceda@sund.ku.dk

Kommunikationsrådgiver Andreas Westergaard
Telefon: +45 53 59 32 80
Mail: andreas.westergaard@sund.ku.dk

Emner