3. april 2019

Danmark spiller central rolle i stort europæisk projekt om ansvarlig studie- og forskningspraksis

ETIK

Uvidenhed hos de unge og et stigende pres på den enkelte forsker i den videnskabelige verden gør, at der er brug for undervisning i god studie- og forskningspraksis. Forskere fra Københavns Universitet skal afdække behovet på området og være med til at udvikle undervisningsværktøjer, som kan bruges i de europæiske lande, herunder Danmark.

Københavns Universitet har de sidste otte år haft fokus på at undervise i ansvarlig forskningspraksis, først på Ph.D.-niveau og senest på BA niveau.  Men som noget nyt tager man nu i dette projekt også fat på eleverne i gymnasiet. Foto: Getty


Forskere fra Københavns Universitet skal bidrage til et nyt storstilet europæisk forskningsprojekt med navnet ’Integrity’. Forskningsprojektets hovedmål er at opbygge viden og værktøjer, som undervisere i gymnasierne og på universiteterne kan bruge, når der skal undervises i god og ansvarlig studie- og forskningspraksis. Det er et område, hvor Københavns Universitet allerede har en betydelig viden, og forskere herfra indtager derfor også en vigtig plads i projektet.

”Penkowa-sagen gjorde, at vi for otte år siden tog en række initiativer for at fremme god forskningspraksis på Københavns Universitet. Derfor har vi nok et forspring på viden og kompetencer i forhold til mange andre EU-lande, og vi kan påtage os en central rolle i arbejdet,” siger professor Peter Sandøe, som skal lede forskningsprojektet fra dansk side.

De danske forskere skal bl.a. indsamle viden om de unge menneskers praksis og forståelse gennem kvalitative interviews med gymnasieelever, universitetsstuderende på BA-niveau og ph.d.-studerende i Danmark, Ungarn og Irland, samt lave en spørgeskemaundersøgelse, som skal sendes ud til de samme grupper i de ni lande, som er med i projektet.

”I denne del af projektet skal vi finde ud af, hvordan de studerende og unge forskerne ser på, hvad der er godt og skidt i forhold til måder at studere og forske på. Vi skal finde ud af, hvad der mangler i deres forståelse, for at de har de nødvendige færdigheder i at begå sig ansvarligt i studiernes og forskningens verden,” siger Peter Sandøe.  

Unge uvidende om snyd

Projektet skal levere en række værktøjer og materialer, herunder webbaserede læringsspil, som kan bruges i undervisningen på tværs af de 9 lande. Projektet er målrettet studerende i gymnasiet, studerende på bachelorniveau og forskere på Ph.D.-niveau.

Københavns Universitet har de sidste otte år haft fokus på at undervise i ansvarlig forskningspraksis, først på Ph.D.-niveau og senest på BA niveau.  Men som noget nyt tager man nu i dette projekt også fat på eleverne i gymnasiet, så de ikke starter på universitetet med dårlige vaner og forkerte forståelser af god studie- og forskningspraksis.

”Vi ved, at mange studerende har udfordringer med at navigere i, hvad der er god praksis, når de laver opgaver på studiet. Mange ved faktisk ikke, hvad det vil sige at plagiere. De tror fx det er helt okay, bare at finde en tekst på nettet og så skrive den om,” siger professor Peter Sandøe.

Stigende pres på forskerne

Peter Sandøe peger også på de voksende krav til publiceringer hos den enkelte forsker, som en faldgrube, der kan friste nogle til at skære hjørner af og gå på kompromis med kvaliteten og troværdigheden i deres forskning. Og det er farligt for videnskaben og for universiteterne.

”Universiteterne ender med at lave dårlig forskning og undergrave tilliden til sig som institution. Dét at folk har tillid til forskerne er meget fundamentalt for et universitet,” siger Peter Sandøe. 

Projektet har fået bevilliget 2,4 millioner Euro og hører under Horizon 2020-programmet. Det danske forskerhold består af: Lektor Mikkel Willum Johansen, adjunkt Mads Paludan Goddiksen, lektor Thomas Bøker Lund og professor Peter Sandøe.

Læs mere om projektet her 

Emner