12. juni 2019

Retningslinjer for håndtering af krænkende handlinger kommer i høring

Personalepolitik

Københavns Universitets Personalepolitiske Udvalg sender nu et nyt forslag til retningslinjer om krænkende handlinger som mobning og seksuel chikane i høring i relevante råd og udvalg på universitetet.

Københavns Universitets Personalepolitiske Udvalg (PPU) har i foråret arbejdet på at justere universitetets retningslinjer om krænkende handlinger. På baggrund af den debat, der har været om de eksisterende retningslinjer, bad Hovedsamarbejdsudvalget i januar PPU om at genoverveje disse. PPU har nu udarbejdet forslag til ændrede retningslinjer, der sigter på at  adressere de bekymringer, som konkrete formuleringer i de nuværende retningslinjer har skabt.

- Vi tager opgaven med at skabe klare rammer for håndtering af krænkende handlinger alvorligt. Det er vigtigt, at rammerne er udformet, så de på den ene side respekterer bærende værdier for universitetet, som ytringsfrihed og akademisk frihed i forskning og uddannelse, og på den anden side fremmer et godt arbejds- og studiemiljø. I forslaget til ændrede retningslinjer beskriver vi tydeligere end tidligere, hvordan universitetet håndterer krænkende handlinger, og at retningslinjerne gælder både medarbejdere og studerende, siger formand for Personalepolitisk Udvalg dekan Kirsten Busch Nielsen.

Medarbejdere og studerende skal kvalitetssikre

For at  få finpudset PPU’s forslag til ændrede retningslinjer inviterer udvalget nu universitetets medarbejdere, studerende og ledere til at drøfte forslaget i en høringsproces i relevante råd og udvalg hen over sommeren.

- Vi håber, at høringsprocessen kan være med til at sikre, at retningslinjerne er formuleret på en måde, der vækker genklang blandt studerende og medarbejdere. Det er vigtigt, at vi får en god dialog, så vi kan justere yderligere, hvis der viser sig at være behov for det, siger næstformand for Personalepolitisk Udvalg, fællestillidsrepræsentant for Dansk Laborantforening Joan Lykkeaa.

Læs høringsudkastet til retningslinjerne (pdf).

Beslutningen om at igangsætte arbejdet med retningslinjerne i regi af PPU blev truffet den 23. januar 2019 af et enigt Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) bestående af repræsentanter for medarbejdere og ledelse. Den oprindelige plan var, at de nye retningslinjer skulle være klar til Sankt Hans. Denne deadline er nu rykket, da HSU har besluttet at lade høringen løbe sommeren over for at skabe god tid til den interne drøftelse. Fristen for den interne høring er den 23. august 2019. PPU forventer at kunne præsentere et endeligt forslag til godkendelse i HSU i efteråret 2019.

Kontakt

Formand for PPU
dekan Kirsten Busch Nielsen
Mobil: 60 39 04 61
Mail: kbn@teol.ku.dk

Næstformand for PPU
fællestillidsrepræsentant Joan Lykkeaa
Mobil: 29 80 96 64
Mail: jsly@sund.ku.dk