26. juni 2019

Universitetsalliance bliver pilot for et "europæisk universitet"

Bevilling

Europa-Kommissionen har netop udvalgt universitetsalliancen 4EU+, som Københavns Universitet er medlem af, som pilot for Erasmus+-programmet ”European University”.

4EU+ er blevet udvalgt af Europa-Kommissionen som en af 17 alliancer, der får økonomisk støtte til at afprøve en ny og udvidet form for samarbejde om forskning, uddannelse og administration.

- Der venter mange udfordringer, hvis man skal forske, uddanne og administrere på tværs af seks europæiske universiteter. Men der er også meget at vinde med et tættere samarbejde: Flere internationale forskningsmuligheder, flere uddannelsesmuligheder for vores studerende og større indflydelse på europæisk forsknings- og uddannelsespolitik, siger prorektor Bente Merete Stallknecht.

Støtte fra europæiske virksomheder

4EU+ indledte drøftelser om et strategisk samarbejde for to år siden, og alliancen blev formelt oprettet i marts 2018. Københavns Universitet blev optaget i alliancen i efteråret 2018. 4EU+ ønsker at løfte samarbejdet til et højere niveau, end man ellers ser det i universitetsalliancer. Målet er blandt andet at skabe rammer for fri udveksling af studerende, forskere/undervisere, teknisk-administrative medarbejdere, ideer og infrastruktur.

Alliancens ansøgning til Erasmus+-programmet er støttet af mere end 20 associerede partnere, som omfatter private virksomheder (f.eks. Novo Nordisk og SAP), NGO’er, handelskamre og lokale myndigheder.

Universiteterne i 4EU+ er allerede i gang med samarbejdet. I de sidste par måneder har der været afholdt mere end 20 projektmøder og workshops, hvor både ansatte og studerende har mødtes. I projekter som 'Smart cities for ageing societies' samarbejder studerende og forskere fra forskellige akademiske discipliner om at finde løsninger til støtte for en aldrende befolkning i hurtigt voksende storbyer. Et andet projekt, "4EU+ mod kræft", har til formål at skabe et fælles uddannelsesprogram inden for kræftmedicin.

I alt 54 universitetsalliancer søgte om støtte under Erasmus+-programmet ”European University”. Heraf var 48 kvalificerede.