5. juli 2019

Flere ansøgninger trods karakterkrav

Søgetal 2019

Efter to år med tilbagegang i antallet af ansøgninger til Københavns Universitets bacheloruddannelser har der i år været en fremgang på cirka 5 procent i forhold til 2018. Samtidig er to nye uddannelser kommet godt fra start.

Ved ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00 havde KU modtaget 24.829 ansøgninger til universitetets bacheloruddannelser. Det er en fremgang på cirka 5 procent i forhold til 2018. 26 procent af samtlige ansøgere til landets 8 universiteter har skrevet KU på som deres førsteprioritet. Universitetet er dermed det universitet, der har flest førsteprioritetsansøgninger.

- Efter et par år med tilbagegang i ansøgertallene ser det ud til, at søgetallet nu er stabiliseret. KU har de seneste år haft en tilbagegang blandt andet som følge af dimensionering og det karakterkrav, der blev indført på næsten alle universitetets bacheloruddannelser fra 2018, siger sektionschef i Uddannelsesservice Pernille Kindtler og tilføjer:

- Vi skal huske, at søgetallet ikke nødvendigvis siger så meget om det endelige optag, da der er ansøgere, der ikke opfylder kravene. Men når det er sagt, er det selvfølgelig rigtig positivt, at der er mange, der ønsker at søge ind på KU.

Nye fag hitter

De to nye uddannelser 'datalogi-økonomi' og 'machine learning og datavidenskab' har med henholdsvis 321 og 290 ansøgninger fået et godt afsæt forud for det endelige optag i slutningen af juli. Samlet set er det stadig de klassiske fag som medicin, jura og psykologi, der har den største søgning på Københavns Universitet.

- Overordnet set er vi tilfredse med at kunne konstatere, at KU nu har et godt udgangspunkt for at kunne styrke uddannelseskvaliteten gennem optagelse af dygtige studerende. De fleste fakulteter oplever en lille fremgang, og Humaniora har efter nogle år med stor nedgang i søgetal bremset den udvikling og går kun tilbage med cirka 3 procent, siger Pernille Kindtler.

Sådan fordeler ansøgningerne sig