23. oktober 2019

Grønt lys til reviderede retningslinjer mod krænkende handlinger

Personalepolitik

Københavns Universitets samarbejdsudvalg mellem medarbejdere og ledelse har efter en bred høringsproces godkendt reviderede retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger.

HSU har godkendt reviderede personalepolitiske retningslinjer.


Københavns Universitets samarbejdsudvalg mellem medarbejdere og ledelse har efter en bred høringsproces godkendt reviderede retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger.

I januar 2019 bad Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) universitetets personalepolitiske udvalg (PPU) om at genoverveje universitetets retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd som mobning og seksuel chikane. Det skete på baggrund af den debat, der har været om retningslinjerne, siden de blev opdateret i 2018.

PPU har haft en høringsproces, hvor medarbejdere, studerende og ledere i råd og udvalg har drøftet udvalgets forslag til retningslinjer. HSU har på møde den 23. oktober 2019 nu godkendt de reviderede retningslinjer, der er omdøbt og konkretiseret til ”Retningslinjer for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane”:

- Der har været stor opmærksomhed om vores personalepolitiske retningslinjer. Debatten og det efterfølgende arbejde på universitetet har vist, at det ikke er et nemt emne at håndtere. I HSU har vi lyttet til de bekymringer, som er blevet affødt af tidligere formuleringer. Vores interne høring har været værdifuld, fordi den har sat gang i vigtige lokale diskussioner om krænkende handlinger, der er afgørende for at skabe en inkluderende kultur. I HSU er der enighed om, at de reviderede retningslinjer har balance mellem hensynet til den akademiske frihed og det gode arbejds- og studiemiljø, understreger rektor Henrik C. Wegener, der er formand for HSU. 

Ytringsfrihed og akademisk frihed er bærende værdier

PPU har formuleret retningslinjerne, så de tydeligere henviser til universitetets bærende værdier som ytringsfrihed og akademisk frihed i forskning og uddannelse og samtidig fremmer et godt arbejds- og studiemiljø.

- Retningslinjerne adresserer nu spørgsmålet om akademisk frihed, som har været en af de helt store knaster for det videnskabelige personale og det er rigtig godt. Dertil kommer at det nu er bedre beskrevet, hvad medarbejdere, som er udsat for krænkende handlinger, kan forvente, hvis de henvender sig til deres ledere eller tillidsrepræsentant, siger fællestillidsrepræsentant for HK Ingrid Kryhlmand, der er næstformand i HSU.

Retningslinjerne forklarer nu desuden mere eksplicit, hvordan universitetet håndterer krænkende handlinger, og at retningslinjerne gælder både medarbejdere og studerende. Studenterrådet har tiltrådt de nye retningslinjer.

- Vi er rigtig tilfredse med vedtagelsen af de opdaterede retningslinjer, og at der på trods af mediestorme stadig er enighed om, at selvfølgelig skal ingen studerende opleve grænseoverskridende adfærd eller seksuelle overgreb på Københavns Universitet. Men processen er langtfra slut. Nu begynder arbejdet med at gøre retningslinjerne til praksis og skabe et universitet, hvor der er plads til alle. Det kræver kulturændringer, styrkelse af studievejledningen og en fortsat dialog på universitetet, udtaler forperson for Studenterrådet Mike Gudbergsen.

Se de reviderede retningslinjer (pdf)

Kontakt

Vicedirektør for kommunikation  Jasper Steen Winkel
jsw@adm.ku.dk
Mobil: 28 75 42 62

Næstformand i HSU fællestillidsrepræsentant for HK Ingrid Kryhlmand
Mobil: 30 50 63 03