29. november 2019

Antropologis nye leder skal øge dimittendbeskæftigelsen

NY LEDER PÅ ANTROPOLOGI

Med 20 års erfaring fra forskning og policy-arbejde i Danmark, Sydafrika og Cambodja bliver Bjarke Oxlund den 1. januar 2020 ny leder af KU's Institut for Antropologi. Udover at styrke instituttets fremragende forskning bliver et særligt fokus at øge beskæftigelsen blandt færdiguddannede antropologer.

Bjarke Oxlund. Fotograf: Jesper Ludvigsen
Bjarke Oxlund, ny institutleder på Institut for Antropologi. Fotograf: Jesper Ludvigsen

Det er et velkendt ansigt, der efter nytår overtager ledelsen på KU Antropologi. Bjarke Oxlund kommer fra en stilling som chefkonsulent og teamleder ved det danske Institut for Menneskerettigheder, hvor han har været siden 2017.

Køn, livsfaser, sundhed og seksualitet udgør hjørnestenene i Bjarke Oxlunds vidt forgrenede forskningsaktiviteter. Til sin ph.d. (2006-2009) udførte han et års feltarbejde i Sydafrikas Limpopo-provins, hvor fokus var på sorte unge mænds sociale tilblivelse i lyset af landets hiv/aids epidemi. Projektet blev støttet af Rådet for Udviklingsforskning. Som postdoc udgjorde Bjarke Oxlund i årene 2009-2013 en central del af den antropologiske ældreforskning i regi af Center for Sund Aldring ved KU.

I 2013 blev Bjarke Oxlund lektor i antropologi ved KU og var i de næste fire år forskergruppeleder for en antropologisk klynge af ældreforskere, ligesom han var forskergruppeleder i det tværfaglige forskningsprojekt LIFESTAT, der undersøgte danskerne brug af kolesterolsænkende midler.

Både i Sydafrika og Danmark er Bjarke Oxlunds forskning sket i tæt dialog med offentlige interessenter og civilsamfundsorganisationer. Ikke alene har han været central for relationen til en række samarbejdskommuner i ældreforskningen. Han har også i en årrække påtaget sig et direkte ansvar som formand for ngo’en Sex & Samfund fra 2013-2017 og som formand for Antropologforeningen i Danmark fra 2011-2015.

- Med Bjarke Oxlund får vi en leder, der selv har forsket på højt niveau, og som samtidig har et indgående kendskab til det danske civilsamfund samt til de internationale organisationer, hvor mange antropologer finder beskæftigelse. Bjarke skal bruge de kompetencer til at sørge for, at beskæftigelsen for kandidater i antropologi bliver øget markant, så antropologernes faglighed og kompetencer for alvor kommer i spil på et arbejdsmarked, hvor antropologerne burde have det lettere, end de har, siger dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Mikkel Vedby Rasmussen.

Forsker, rådgiver og offentlig debattør

Bjarke Oxlund er uddannet kandidat i antropologi fra KU i 2000. Fra 2001-2004 arbejdede han som juniorrådgiver ved FN’s Befolkningsfonds kontorer i Sydafrika og Cambodja, for sidenhen at vende hjem til Danmark som programleder og hiv/aids-rådgiver i Red Barnet.

Bjarke Oxlunds forskning er blandt andet publiceret i Social Anthropology, Social Analysis, BioSocieties, Advances in Life Course Research og Nordic Journal for Masculinity Studies. Han er desuden en flittigt brugt ekspert i de danske medier inden for emner som køn, aldring og seksualitet, ligesom han bidrager til samfundsdebatten med indlæg i den danske presse. Og netop denne offentlige profil glæder Mikkel Vedby Rasmussen:

- Bjarke Oxlund er på én og samme tid en klassisk antropolog og en policy-orienteret aktør, der har erfaring med at arbejde strategisk med ledelse og interessevaretagelse. De kompetencer kan Bjarke bruge til at få den fremragende og internationalt anerkendte forskning, som udføres på KU Antropologi, ud over rampen til en større offentlighed, siger han.

Emner