15. december 2019

Fremtidens danske juletræ er mere bæredygtigt og drysser ikke

Skov

Et mildere klima gør det nu muligt at dyrke sølvgranen som juletræ i Danmark. En sølvgran kræver mindre gødning, kan dyrkes uden sprøjtemidler og kan blive en ny dansk eksportvare til hele Europa. Forskere fra Københavns Universitet har de seneste år arbejdet på at forædle træet, så det passer til Europæiske forhold. Danmark er med en eksportindtægt på cirka en milliard kroner Europas største eksportør af juletræer.

Forskerne har klippet kviste af de 45 udvalgte træer, som de har podet på almindelig ædelgranplanter. Den podede nobilistop er starten på det nye træ til frøproduktion. Foto: Poul Elgaard

Det skal være mere bæredygtigt at danse om juletræet. Derfor er forskere i gang med at udvikle et mere bæredygtigt juletræ til danskerne og til det europæiske eksportmarked. Og her er sølvgran eller nobilis, som den også kaldes, et rigtig godt bud på fremtidens økologiske juletræ.

”Nobilis er et eftertragtet juletræ rundt om i Europa, men det har været ret svært at dyrke, da træets knopper og top tager skade af frostvejr og kulde. Derfor har arten i stor udstrækning kun været brugt til pyntegrønt. Men det noget mildere klima vi oplever i disse år, og med bedre dyrkningsteknik er det blevet nemmere at få flotte træer," fortæller Ulrik Bräuner Nielsen, der er Seniorforsker på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Mindre drys og mere bæredygtighed

Nobilistræet, der stammer fra Nordvestamerika, plages ikke af ret mange sygdomme og insekter, og derfor behøver man ikke at bruge sprøjtemidler, samtidig har træet et meget lille behov for gødskning. Det gør træet interessant at producere for de danske juletræsavlere og er et godt bud på et bæredygtigt alternativ til den nuværende storsællert Nordmannsgranen. Men der er også andre fordele ved træet.

”Nobilis har en uforlignelig holdbarhed inden døre, og så drysser den ikke. Den er mere blå i farven end Nordmannsgranen og har en rigtig fin duft af jul,” siger Ulrik Bräuner Nielsen.

I jagten på et mere bæredygtigt juletræ har forskerne kigget mod USA og staterne Oregon og Washington, hvor nobilistræet har sit naturlige udbredelsesområde. Forskerne har lært de amerikanske dyrkningsteknikker og har efterfølgende forfinet og tilpasset dem, så de passer bedre til det klassiske europæiske træ med et mere etageagtigt udseende, frem for det tætte amerikanske ’Anders And-juletræ’.

Træer i handlen de kommende sæsoner

Det er indtil nu lykkedes forskerne, på to demonstrationsarealer, at frembringe nobilis-juletræer, med et udseende som danskerne er vant til fra fx Nordmannsgranen. I samarbejde med erhvervspartnere har forskerne ledt blandt 21.000 sølvgraner rundt omkring i Danmark alle fra HedeDanmarks frøplantager. Og her er de 750 kønneste træer blevet udvalgt.

”Ved hjælp af DNA-undersøgelser, som dem politiet kan bruge i kriminalsager, var det muligt for os at finde forældrene til de 750 træer. Herefter kunne vi så udvælge 45 af de bedste træer fra de bedste familier til at starte en ny frøproduktion,” forklarer Ulrik Bräuner Nielsen.

Med de nye dyrkningsteknikker fra projektet kan juletræsavlere nu dyrke sig til flere og flottere nobilis-juletræer, som vil komme i handlen i de kommende sæsoner. Men en større produktion af juletræer, fra frø fra de 45 udvalgte træer, forventes dog først at komme på markedet om ti år, når træerne er blevet store nok.