4. marts 2020

Bevilling til tværfagligt forskningsprojekt om platformsarbejde i Danmark

Foto af bærbare på bord
Udvikling, muligheder og udfordringer i et juridisk og sociologisk perspektiv

Fremvæksten af digitale arbejdsplatforme på det danske arbejdsmarked, hvor man køber og sælger arbejdsopgaver, har givet anledning til debat blandt forskere, politikere og arbejdsmarkedets parter samt i Disruptionrådet. Beskæftigelsesministeriet har bevilget 2 millioner DKK til et forskningsprojekt, som belyser den generelle udvikling (2020-2023) i platformsarbejdet i Danmark samt muligheder og udfordringer i forhold til den danske arbejdsmarkedsmodel.

Projektet udføres i et tværvidenskabeligt samarbejde mellem forskningscenteret WELMA (det Juridiske Fakultet) og Forskningscenteret FAOS (Det Samfundsvidenskabelige Fakultet), begge på Københavns Universitet. Projektet vil behandle spørgsmål som f.eks. status for ’platformsarbejdere’, deres sociale beskyttelse, de sociale partners rolle og udfordringer og specifikke case-studies af nye tiltag som f.eks. HILFR-overenskomsten. Fokus er på platforme, som opererer i Danmark, men undersøgelserne inddrager også perspektiver fra EU og EU-retten. Resultaterne er relevante for alle involverede partner, politikker og forskere og anvendes også i undervisningen. Jura studerende er også meget velkommen til at skrive deres BA-projekt eller speciale inden for disse tematikker med WELMA-forskere som vejledere

Emner