4. marts 2020

Ny teknologi ind i den juridiske uddannelse

Studerende på Søndre Campus
Med en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan undervisere på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet fremover tage et teknosofikum, som lærer dem at tænke nye teknologier ind i de juridiske fag. Prodekan for Uddannelse, Kristian Cedervall Lauta kalder projektet ”et vigtigt skridt på vejen for at fremtidssikre den juridiske profession i Danmark.”

I de seneste år har både centraladministrationen og advokatbranchen talt om et stigende behov for generel teknologiforståelse blandt jurister. 7,6 mio. kr. fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse til projektet ’Teknosofikum’ skal sikre, at fremtidens jurister kan forstå effekten af nye teknologier inden for det juridiske felt.

Projektet som drives af IT-universitetet i samarbejde med Københavns Universitet og designskolerne i Kolding og København, vil i løbet af tre år give undervisere på flere uddannelsesinstitutioner, herunder 140 undervisere på Det Juridiske Fakultet, en bred introduktion til hvordan nye teknologier ændrer verden og indføring i specifikke emner fx kunstig intelligens og block chain.

”Vi vil løfte vores underviseres forståelse af, hvad de her teknologier gør ved juraen. Når vi har gjort det, kan vi i fællesskab arbejde videre med hvad det betyder for de konkrete fag” siger Kristian Cedervall Lauta, som er prodekan for uddannelse på Det Juridiske Fakultet.

Undervisere skal kigge ind i krystalkuglen

Det kan være svært at spå om, hvordan big data og block chain påvirker for de juridiske fagområder om 10 år. Ikke desto mindre er det universitetets opgave. De ting som en studerende lærer på sit første år på uddannelsen skal stadig være brugbart, når hun søger sit første job 5 år senere.

Ifølge prodekan Kristian Cedervall Lauta er det en udfordring i arbejdet med at tilpasse undervisningen til en ny teknologisk virkelighed:

”Underviserne yder en forbilledlig indsats, men de skal være ca. 5 år foran resten af verden. Det kræver, at vi har en generel forståelse for teknologiudviklingen, og hvad den gør ved os. Derved får vi skærpet de studerendes kritiske fornemmelse for, hvornår det bliver retsligt problematisk at bruge teknologi.”

Projektet opstartes i maj 2020, og løber til udgangen af 2023. I den periode vil undervisere fra IT-universitetet, Københavns Universitet og designskolerne i Kolding og København få mulighed for at styrke deres kompetencer ved at tage et teknosofikum. På sigt er målet at gøre materialet tilgængeligt for alle videregående uddannelsesinstitutioner.

Emner