8. april 2020

Jurister giver bud på bæredygtig digital fremtid

Paragraftegn + robotarm


I efteråret 2019 mødtes 120 forskere, ingeniører, advokater, iværksættere og embedsfolk til
konferencen Law, Technology and Trust på Det Juridiske Fakultet på Amager. 48 talere var kommet fra 16 forskellige lande for at give deres bud på, hvordan digitaliseringen af vores samfund påvirker os. Nu kan du finde podcasts med tre af konferencens hovedtalere.   

I november sidste år dumpede der en forkert årsopgørelse ind i e-boksen hos 115.000 enlige forsørgere. Årsopgørelserne var udregnet af et it-system, som ikke tog hensyn til, at man som enlig forsørger har ret til ekstra beskæftigelsesfradrag. Inden Skattestyrelsen opdagede og rettede fejlen, havde mere end 6.000 accepteret ændringerne i den forkerte forskudsopgørelse, og 350 personer havde betalt en restskat, som de i virkeligheden ikke skyldte.

SKAT er én af de offentlige instanser, som er er mest digitaliseret. Hver år modtager det danske skattevæsen oplysninger fra danskernes arbejdsgivere og banker. Dine data om løn, pension og lån indlæses i Skattestyrelsens systemer, som automatisk regner ud, om du i marts skal betale restskat, eller om du får penge tilbage. Din skat bliver med andre ord sagsbehandlet af en computer. Men en undersøgelse lavet af PwC og Epinion viser, at danskernes tillid til, at de bliver betjent lige så godt digitalt som personligt i det offentlige, er faldende.

Kan forbundet data bygge tillid?

Godt to måneder før Skattestyrelsen fejlagtigt opkrævede restskat fra 115.000 enlige forsørgere, mødtes forskere, ingeniører, advokater, iværksættere og embedsfolk fra hele verden til en konference der fokuserende på de udfordringer og muligheder det giver, når alting kan omsættes til data og fodres til en maskine som kan overtage opgaver, der tidligere blev løst af mennesker.   

Blandt diskussionerne var, hvordan digitalisering vil forandre den juridiske profession og uddannelse, og hvordan man kan sikre, at teknologien ikke ender med at svække den demokratiske styring af den offentlige forvaltning, men i stedet giver gennemsigtighed og dermed styrker tilliden til styreformen.

Selvom danskernes tillid til digital vs. personlig sagsbehandling i det offentlige er faldende, mente flere af konferencedeltagerne, at teknologien har potentiale til netop at skabe tillid. Ifølge professor Deven Desai fra Georgia Institute of Technology kan de korrekte data indført i et godt designet digitaliseret lovsystem vise mønstre, som fortæller os, om der fx sker diskrimination. Mønstre som vi ellers ikke ville se.

En anden taler på konferencen Emil Eifrem er enig. Den unge svensker var med til at udvikle en såkaldt graf-database, som gør det muligt at analysere og forstå store mængder data ved at vise forbindelserne mellem data. Hans database var medvirkende til, at graverjournalister kunne påvise, at de 11.5 million dokumenter som lækkede under navnet Panama Papers, viste systematisk snyd og skatteundvigelse.

Fælles for Eifrem og Desais pointer var, at brugen af ny teknologi kan være med til at skabe gennemsigtighed. Det kræver dog, at man både bruger korrekte data og at man designer de teknologiske systemer korrekt, også fra et juridisk synspunkt. Lykkes man med det, så vinder man en ny form for gennemsigtighed, som kan være med til at styrke borgernes tillid.

Alice Armitage er professor på UC Hastings College of the Law og leder af enheden ‘Applied Innovation’. På konferencen gav hun sit bud på hvordan vi skal designe vores jurauddannelser, og hvilke fag studerende skal lære noget om, for at de er rustet til at håndtere både mulighederne og udfordringerne, som de nye teknologier fører med sig.  

Interviews med talere fra konferencen Law, Trust and Technology er samlet som fire podcasts. Her kan du høre Alice Armitage, Emil Eifrem og Deven Desai give deres bud på muligheder og udfordringer i en digital fremtid.

I september 2020 planlægges en ny Law, Technology and Trust konference.

Emner