14. april 2020

Nyt dansk-islandsk havforskningscenter åbner på KU

Havforskning

Med en bevilling fra Carlsbergfondet og i tæt samarbejde med de islandske myndigheder åbner et nyt havforskningscenter på Københavns Universitet, som vil blive ledet af professor Katherine Richardson fra Globe Institute.

Islands kyst
Et helt nyt havforskningscenter på Københavns Universitet skal øge forståelsen af samspillet mellem klima og økosystemer samt betydningen af klimarelaterede ændringer i havet for kulturen og samfundet i Island. Carlsbergfondet bidrager med 25 mio. kr., den islandske stat med 7 mio. kr. og Islands Forskningsfond gennem det islandske forskningscenter Rannís med 5 mio. kr.

Det tværfaglige forskningscenter; ”Dronning Margrethes og Vigdís Finnbogadóttirs tværfaglige Forskningscenter for Hav, Klima og Samfund” gives som en fælles fødselsdagsgave til Dronning Margrethe og den fhv. islandske præsident Vigdís Finnbogadóttir.

Det islandske samfund har altid været meget afhængig af havets ressourcer, som for øjeblikket er under hastig forandring pga. klimaforandringer. Derfor udgør Island et helt unikt laboratorium, hvor både historiske og nutidige interaktioner mellem mennesker og klimaet kan afdækkes

Professor Katherine Richardson

Forskningscenteret vil have base på både Københavns Universitet og Islands Universitet og vil blive ledet af professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet, i samarbejde med en række danske og islandske forskere.

Bevillingen vil primært støtte ansættelse af yngre talentfulde forskere på postdoc-niveau og vil spille en afgørende rolle for at styrke samarbejdet mellem de danske og islandske forskere tilknyttet centeret.

Undersøgelser både i fortid og nutid

Centrets forskning vil belyse samspillet mellem klimaet, økosystemet og samfundet, herunder kultur, med udgangspunkt i forandringerne i det nordlige Atlanterhav og på Island - både i historisk tid og længere tilbage i geologisk tid. Udgangspunktet er det moderne hav som baggrund for at forstå det islandske samfund i dag - ikke mindst i lyset af klimaforandringerne.

Omdrejningspunktet for forskningsaktiviteterne vil være havet omkring Island, men mange af de opnåede resultater er relevante for det nordlige Atlanterhav generelt. Forskningen vil benytte sig af de nylige fremskridt inden for environmental-DNA-metodik, som i kombination med information om aktuelle økologiske processer kan give en helt ny forståelse af samspillet mellem klima, levende organismer og samfund. Dette samspil danner ikke kun grundlaget for befolkningens levevis, men også for deres verdenssyn.

”Vi ved, at klimaet i form af vind og vejr påvirker mennesker direkte. Vi ved dog forbløffende lidt om de indirekte effekter, som klimaet har på mennesker og samfundet. Mange af disse effekter manifesterer sig gennem ændringer i naturen. Det islandske samfund har altid været meget afhængig af havets ressourcer, som for øjeblikket er under hastig forandring pga. klimaforandringer. Derfor udgør Island et helt unikt laboratorium, hvor både historiske og nutidige interaktioner mellem mennesker og klimaet kan afdækkes,” siger Professor Katherine Richardson, der skal stå i spidsen for forskningscenteret.

Fødselsdagsgave til Dronning Margrethe og Vigdís Finnbogadóttir

”Danmark og Island har et stærkt venskab og lange og stolte traditioner for videnskabeligt samarbejde, et samarbejde som Carlsbergfondet historisk har bidraget til i mange forskellige sammenhænge. Det glæder mig derfor, at vi nu kan oprette et forskningscenter som en gave til Dronning Margrethe og Vigdís Finnbogadóttir. De er begge optaget af miljø- og samfundsudviklingen i det nordatlantiske område, ligesom de ofte har understreget kulturens og videnskabens betydning for samfundsudviklingen,” siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand professor Flemming Besenbacher.

 

 

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde, der har som vision at brygge viden for en oplyst fremtid. I 2019 uddelte Carlsbergfondet 467 millioner kroner til grundforskning. Carlsbergfondet er moderfond for Carlsbergfamilien, der desuden består af Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet, museerne Ny Carlsberg Glyptotek og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg samt Carlsberg Laboratorium og bryggeriet Carlsberg A/S.

Læs mere på Carlsbergfondets website.

Om Rannís – Islands Forskningscenter

Rannís har til formål at fremme forskning og innovation i Island og yde støtte til uddannelse og kultur. Rannís bidrager til udvikling af vidensamfundet ved at forvalte konkurrenceudsatte forskningsmidler og ved at formidle oplysninger om internationale fonde og samarbejdsprogrammer. Desuden har Rannís til formål at analysere og orientere om effekten af forskning, uddannelse og kultur på samfundsøkonomien. Rannís hører under det islandske undervisnings- og kulturministerium og arbejder tæt sammen med Rådet for Videnskab og Teknologi, som planlægger de islandske myndigheders politiske strategier og handlingsplaner for 3 år ad gangen.

Emner